Předpokládané počty žáků 2016/2017

Přijímací řízení 2016/2017
26.10.2015
Hromadný odběr krve 2015
27.10.2015

Předpokládané počty žáků v prvních ročnících (záměr)

1. UČEBNÍ OBORY

(střední vzdělání s výučním listem, denní studium, délka přípravy 3 roky)

Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Počet přijímaných žáků
Zámečník 23 – 51 – H / 01
Strojní mechanik
34
Elektrikář pro stroje a zařízení 26 – 51 – H / 01
Elektrikář
34
Elektrikář pro rozvodná zařízení 26 – 51 – H / 01
Elektrikář
34
Instalatér 36 – 52 – H / 01
Instalatér
34
Klempíř 23 – 55 – H / 01
Klempíř
34
Malíř a lakýrník 39 – 41 – H / 01
Malíř a lakýrník
34
Montér suchých staveb 36 – 66 – H / 01
Montér suchých staveb
34
Tesař 36 – 64 – H / 01
Tesař
34
Truhlář 33 – 56 – H / 01
Truhlář
34
Zedník 36 – 67 – H / 01
Zedník
34
Tesařské práce 36 – 64 – E / 01
Tesařské práce
16
Zednické práce 36 – 67 – E / 01
Zednické práce
16
Ošetřovatel 53 – 41 – H / 01
Ošetřovatel
34

 

2. STUDIJNÍ OBORY

(střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní studium, délka přípravy 4 roky)

Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Počet přijímaných žáků
Bezpečnost a ochrana obyvatel 68 – 42 – M / 01
Bezpečnostně právní činnost
34
Obchodní akademie 63 – 41 – M / 02
Obchodní akademie
68
Mechanik elektronik 26 – 41 – L / 01
Mechanik elektrotechnik
68
Mechanik elektrotechnických zařízení 26 – 41 – L / 01
Mechanik elektrotechnik
34
Zdravotnický asistent 53 – 41 – M / 01
Zdravotnický asistent
68
Sociální činnost 75 – 41 – M / 01
Sociální činnost
34
Sportovní management 63 – 41 – M / 02
Obchodní akademie
34
Strojník požární techniky 39 – 08 – M / 01
Požární ochrana
34
Technik požární ochrany 39 – 08 – M / 01
Požární ochrana
34

 

3. DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

(střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro absolventy tříletých učebních oborů, délka přípravy 2 roky)

Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Počet přijímaných žáků
Podnikání 64 – 41 – L / 51
Podnikání
34
Stavební provoz 36 – 44 – L / 51
Stavební provoz
34

 

4. DÁLKOVÉ STUDIUM

(střední vzdělání s maturitní zkouškou, délka přípravy 5 let)

Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Počet přijímaných žáků
Zdravotnický asistent 53 – 41 – M / 01
Zdravotnický asistent
30

POZNÁMKA

Z celkového počtu přijímaných žáků jsou vždy 4 místa vyhrazena pro odvolání uchazečů proti rozhodnutí v rámci přijímacího řízení.