Kritéria přijímacího řízení

1. STUDIJNÍ OBORY (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma, délka přípravy 4 roky)

Uchazeči o vzdělání jsou přijati ke studiu na základě přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jejíž podíl na celkovém hodnocení činí 61 %. Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem výsledků podle těchto kritérií:

 1. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
 2. písemný test z matematiky (časový limit 70 minut) max. 50 bodů
 3. písemný test z českého jazyka (časový limit 60 minut) max. 50 bodů
 4. klasifikace z chování ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy max. 4 body
  • velmi dobré 2 body
  • uspokojivé, neuspokojivé 0 bodů
 5. výsledky vzdělávání ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy max. 30 bodů
  • studijní průměr do 1,2 15 bodů
  • studijní průměr do 1,5 13 bodů
  • studijní průměr do 1,7 10 bodů
  • studijní průměr do 1,9 7 bodů
  • studijní průměr do 2,0 4 body
 6. aktivní přístup při přípravě ke vzdělávání ve zvoleném oboru max. 30 bodů
  • aktivity a reprezentace základní školy 10 bodů
  • členství v oborovém profesním sdružení 10 bodů
  • členství ve sportovním oddílu 10 bodů
  • Pozn.: aktivní přístup je nutno doložit potvrzením školy, profesního sdružení nebo sportovního oddílu.
 7. v případě rovnosti celkového součtu bodů jsou dalšími kritérii (v daném pořadí):
  • lepší výsledek písemného testu z matematiky,
  • lepší výsledek písemného testu z českého jazyka,
  • lepší studijní výsledky ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy.

 2. UČEBNÍ OBORY (střední vzdělání s výučním listem, denní forma, délka přípravy 3 roky)

 1. přijetí bez přijímacích zkoušek podle následujících kritérií:
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor,
  • znalosti uchazečů vyjádřené studijním průměrem na vysvědčení v 1. pololetí 9 třídy,
  • v rámci přijímacího řízení se přihlíží k hodnocení chování v průběhu předchozího vzdělávání,
  • další relevantní skutečnosti, které prokáží vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy: výsledky soutěží dovednosti, zapojení do zájmových kroužků vhodného odborného zaměření, aktivní činnost uchazeče.
  • v případě rovnosti pořadí rozhoduje lepší hodnocení v předmětech Matematika a Fyzika na vysvědčení v 1. pololetí 9. třídy

3. DÁLKOVÉ OBORY (střední vzdělání s maturitní zkouškou, délka přípravy 5 let)

 1. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor,
 2. uchazeči o vzdělání jsou přijati ke studiu na základě přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jejíž podíl na celkovém hodnocení činí 100 %. Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem výsledků podle těchto kritérií:
  • písemný test z matematiky (časový limit 70 minut) max. 50 bodů
  • písemný test z českého jazyka (časový limit 60 minut) max. 50 bodů
 3. v případě rovnosti celkového součtu bodů jsou dalšími kritérii (v daném pořadí):
  • lepší výsledek písemného testu z českého jazyka,
  • lepší výsledek písemného testu z matematiky.