Vznik a činnost poradních sborů je založena na dlouhodobé aktivní spolupráci školy se zaměstnavateli a sociálními partnery.

Zaměřena je především na konzultace ke školním vzdělávacím programům, na tvorbu koncepčních záměrů rozvoje školy, na účast odborníků z praxe v rámci teoretické odborné přípravy ve škole, účast odborníka z praxe u profilové části maturitní zkoušky a zabezpečení spolupráce při dalším vzdělávání a stážích pedagogických pracovníků teoretického i praktického vyučování a zajištění kvalitních praxí žáků u zaměstnavatelů.

Poradní sbory na naší škole:

Pro obory Požární ochrana a Bezpečnostně právní činnost

 • plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel HZS Ústeckého kraje, Hasičský záchranný sbor ÚK
 • plk. Ing. Eva Benáková, ředitelka ÚO Most, Hasičský záchranný sbor ÚK
 • plk. Ing. Petr Klíma, ředitel ÚO Chomutov, Hasičský záchranný sbor ÚK
 • plk. Ing. Pavel Antoš, ředitel ÚO Žatec, Hasičský záchranný sbor ÚK
 • plk. Ing. Adolf Langer, ředitel ÚO Teplice, Hasičský záchranný sbor ÚK
 • plk. Mgr. Jaroslav Peleška, vedoucí ÚO Chomutov, Policie České republiky
 • plk. Mgr. Zbyněk Dvořák, náměstek ředitele KŘ, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie České republiky
 • Mgr. Tomáš Douda, ředitel, Městská policie Chomutov
 • Bc. Marta Bendová, ředitelka, Městská policie Jirkov
 • Jindřich Drozd, ředitel, Městská policie Kadaň
 • Petr Hörbe, ředitel, Městská policie Klášterec nad Ohří
 • plk. Mgr. Pavel Vagner, ředitel Věznice Všehrdy, Vězeňská služba České republiky
 • JUDr. Kateřina Vltavská, předsedkyně OS, Okresní soud Chomutov
 • Mgr. Lenka Chalupová, místopředsedkyně OS, Okresní soud Chomutov
 • Mgr. Renata Kubátová, Probační a mediační služba, středisko Chomutov

Pro Střední zdravotnickou školu

 • Mgr. Alena Tölgová, ředitelka, Sociální služby Chomutov, p.o.
 • Nina Pasecká, personální manažerka, Sociální služby Chomutov, p.o.
 • Ing. Eva Urbanová, vedoucí oddělení, Organizační oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Ústí nad Labem
 • Mgr. Bc. Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů, Krajská zdravotní, a.s. – Ústí nad Labem
 • Ing. Lucie Šimková, hlavní sestra, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov
 • Mgr. Eva Šulcová – ředitelka, Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.
 • MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, ředitel, Nemocnice Kadaň s.r.o.
 • Bc. Lenka Benešová, vedoucí personálního a ekonomického oddělení, Nemocnice Kadaň s.r.o.
 • Monika Grof, hlavní sestra, Nemocnice Kadaň s.r.o.
 • Lenka Dlouhá, náměstek pro ošetřovatelskou péči, Nemocnice Ostrov
 • Michaela Jirkovská, personalistka, Nemocnice Ostrov
 • Mgr. Gabriela Fritsch Píchová, náměstek pro nelékařská povolání, Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
 • Martina Demeterová Trapani, vrchní sestra interního oddělení, Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
 • Mgr. Jana Jirsová, vedoucí HR oddělení, Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
 • Renáta Mazelová, HR specialista, Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
 • Mgr. Alena Kohlová, odborná asistentka Katedry ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem
 • Růžena Srbová, hlavní sestra, Nemocnice Žatec, o.p.s.

Pro Obchodní akademii

 • Ing. Petra Pauknerová, ředitelka, Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov
 • Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky (ekonom města), Magistrát města Chomutova, Odbor ekonomiky
 • RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan, Fakulta sociálně ekonomická UJEP
 • Mgr. Dagmar Vlčková, DiS., ředitelka, Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
 • Ing. Helena Scherberová, vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad, Magistrát města Chomutova, Oddělení obecní živnostenský úřad
 • Ing. Šárka Lišková, daňový poradce
 • Ing. Stela Tichá, investiční specialista, Komerční banka, a.s.
 • Ing. Martin Bocian, předseda a šéftrenér klubu, Florbal Chomutov
 • Ing. Jan Šamša, ředitel hypermarketu Chomutov, Globus ČR v.o.s.
 • Martin Pašek, sportovní sekretář, Piráti Chomutov a.s.