Ošetřovatel
1.9.2020
Montér suchých staveb
1.9.2020

RVP 36-67-H/01 ZEDNÍK

ŠVP ZEDNÍK

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v profesi zedník, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu a dále jako zaměstnavatel.
 • Je schopen provádět ručně zemní práce, monolitické konstrukce z betonů, nosné i nenosné konstrukce z cihel a tvárnic, vnitřní i vnější omítky, různé druhy izolací, osazování okenních rámů a zárubní.

Získané dovednosti:

Absolvent oboru zedník je schopen provádět:

 • zemní práce
 • betonování
 • zdění z různých zdících materiálů
 • omítání
 • monolitické a montované stropní konstrukce
 • jednoduché druhy izolací
 • osazování výplní otvorů a ostatní výrobky přidružené stavební výroby
 • práce při přestavbách a adaptacích budov
 • stavbu jednoduchého lešení

Ovládá i speciální práce na stavbách:

 • zateplování budov
 • obklady a dlažby
 • montáž základních konstrukcí ze sádrokartonu.

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – lešenářské kurzy
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty