Přijímací řízení – záměr

OBOROVÁ SKLADBA A PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022, počínaje prvním ročníkem

  1. UČEBNÍ OBORY (střední vzdělání s výučním listem, denní studium, délka přípravy 3 roky)
  2. Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Maximální počet přijímaných žáků
   Zámečník 23 – 51 – H / 01 Strojní mechanik 30
   Elektrikář pro stroje a zařízení 26 – 51 – H / 01 Elektrikář 30
   Elektrikář pro rozvodná zařízení 26 – 51 – H / 02 Elektrikář – silnoproud 30
   Instalatér 36 – 52 – H / 01 Instalatér 30
   Montér suchých staveb 36 – 66 – H / 01 Montér suchých staveb 30
   Tesař 36 – 64 – H / 01 Tesař 30
   Truhlář 33 – 56 – H / 01 Truhlář 30
   Zedník 36 – 67 – H / 01 Zedník 30
   Zednické práce 36 – 67 – E / 01 Zednické práce 16
   Ošetřovatel 53 – 41 – H / 01 Ošetřovatel 30
  3. STUDIJNÍ OBORY (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní studium, délka přípravy 4 roky)
  4. Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Maximální počet přijímaných žáků
   Bezpečnost a ochrana obyvatel 68 – 42 – M / 01 Bezpečnostně právní činnost 30
   Obchodní akademie Chomutov 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie 60
   Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01 Mechanik elektrotechnik 50
   Praktická sestra 53 – 41 – M / 03 Praktická sestra 60
   Sociální činnost 75 – 41 – M / 01 Sociální činnost 30
   Sportovní management 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie 30
   Strojník požární techniky 39 – 08 – M / 01 Požární ochrana 30
   Technik požární ochrany 39 – 08 – M / 01 Požární ochrana 30
  5. DÁLKOVÉ STUDIUM (střední vzdělání s maturitní zkouškou, délka přípravy 5 let)
  6. Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Maximální počet přijímaných žáků
   Praktická sestra 53 – 41 – M / 03 Praktická sestra 30

Konkrétní počet žáků přijatých ke vzdělávání v daném oboru vzdělání bude stanoven na základě výsledků přijímacího řízení a kapacitních, organizačních a personálních možností školy.