Přijímací řízení – záměr

Oborová skladba a předpokládané počty přijímaných žáků ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023, počínaje prvním ročníkem

 1. učební obory (střední vzdělání s výučním listem, denní studium, délka přípravy 3 roky)
 2. Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Maximální počet přijímaných žáků
  Zámečník 23 – 51 – H / 01 Strojní mechanik 30
  Elektrikář pro stroje a zařízení 26 – 51 – H / 01 Elektrikář 30
  Elektrikář pro rozvodná zařízení 26 – 51 – H / 02 Elektrikář – silnoproud 30
  Instalatér 36 – 52 – H / 01 Instalatér 30
  Tesař  36 – 64 – H / 01 Tesař 30
  Truhlář 33 – 56 – H / 01 Truhlář 30
  Zedník 36 – 67 – H / 01 Zedník 30
  Ošetřovatel 53 – 41 – H / 01 Ošetřovatel 30
  2. studijní obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní studium, délka přípravy 4 roky)
  Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Maximální počet přijímaných žáků
  Bezpečnost a ochrana obyvatel 68 – 42 – M / 01 Bezpečnostně právní činnost 30
  Obchodní akademie Chomutov 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie 60
  Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L / 01 Mechanik elektrotechnik 50
  Praktická sestra 53 – 41 – M / 03 Praktická sestra 60
  Sociální činnost 75 – 41 – M / 01 Sociální činnost 30
  Sportovní management 63 – 41 – M / 02 Obchodní akademie 30
  Strojník požární techniky 39 – 08 – M / 01 Požární ochrana 30
  Technik požární ochrany 39 – 08 – M / 01 Požární ochrana 30
  3. dálkové studium (střední vzdělání s maturitní zkouškou, délka přípravy 5 let)
  Školní vzdělávací program (obor) Rámcový vzdělávací program Maximální počet přijímaných žáků
  Praktická sestra 53 – 41 – M / 03 Praktická sestra 30

  Konkrétní počet žáků přijatých ke vzdělávání v daném oboru vzdělání bude stanoven na základě výsledků přijímacího řízení a kapacitních, organizačních a personálních možností školy.