Výstava Rytířský sál
7.1.2013
Stavební provoz
10.1.2013

m-moran-podnikáníŠVP PODNIKÁNÍ

RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

2 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

Pracovní uplatnění ve středním managementu obchodních společností. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.

Získané dovednosti:

  • vedení daňové evidence a základního účtování
  • orientace v základech obchodního práva

Bonusy

  • získání EUROPASSU – nástroj transparentnosti kvalifikací, kompetencí a pracovních zkušeností v rámci EU
  • zahraniční stáže v rámci projektů EU – Leonardo da Vinci aj.
  • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
  • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s VPU (dysgrafie, dyslexie…)
  • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
  • vykonávání praxe v provozu spolupracujících firem
[purehtml id=8]

Učební dokumenty