Písemné vyřizování žádostí o poskytování informací

Vyřizování písemných žádostí o informaci

(dále jen korespondence)

Písemné žádosti přijímá: Dana Mrázková, asistentka ředitelky školy.

Písemné žádosti vyřizuje: Ing. Lenka Demjanová ředitelka školy nebo pověření zaměstnanci školy dle obsahu žádosti.

Způsob přijímání žádostí:

  • osobně na sekretariátu ředitele školy (podatelna):

v době od 7:00 hod. do 14:00 hod.

  • doručením na adresu:

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace,
Na Průhoně 4800
430 03 Chomutov

  • telefonní ústředna

na telefonní číslo +420 474 471 111

  • e-mailem:

úřední emailová adresa: info@esoz.cz
elektronická podatelna esoz@po.kr-ustecky.cz

  • přes datovou schránku:

ID datové schránky: d2k34p5

Oběh korespondence

  • Do korespondence patří také elektronická podoba (ICT) žádostí a vyřízení žádosti.
  • Oběh korespondence se řídí Spisovým řádem školy.

Slovní poskytování informací

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jsou pověřeni ředitelem školy tito zaměstnanci k přijímání a vyřizování slovních žádostí o poskytnutí informací.

Informace ve věci krizových situací školy:

Informace ve věci vzdělávání žáků:

Informace ve věci provozu školy:

Žádosti jsou vyřizovány v pracovní dny v době od 7:00 hod. do 14:00 hod. nebo dle dohody s příslušným zaměstnancem.

Poznámka: Písemné žádosti o poskytování informací, včetně žádostí v elektronické podobě, jsou řešeny spisovou službou.

Veřejné dokumenty:

Rozpočet

Výroční zpráva