Písemné vyřizování žádostí o poskytování informací

Vyřizování písemných žádostí o informaci

(dále jen korespondence)

 • Písemné žádosti přijímá: Dana Mrázková, asistentka ředitelky školy.
 • Písemné žádosti vyřizuje: Ing. Lenka Demjanová, ředitelka školy nebo pověření zaměstnanci školy dle obsahu žádosti.

Způsob přijímání žádostí

 • osobně na sekretariátu ředitelky školy (podatelna):

v době od 7,00 hodin do 14,00 hodin.

 • doručením na adresu:

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace,
Na Průhoně 4800
430 03 Chomutov

 • telefonní ústředna

na telefonní číslo +420 474 471 111

 • e-mailem:

úřední emailová adresa: info@esoz.cz
elektronická podatelna: info@esoz.cz

 • přes datovou schránku:

ID datové schránky: d2k34p5

Oběh korespondence

 • Do korespondence patří také elektronická podoba (ICT) žádostí a vyřízení žádosti.
 • Oběh korespondence se řídí Spisovým řádem školy.

Slovní poskytování informací

 • V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jsou pověřeni ředitelem školy tito zaměstnanci k přijímání a vyřizování slovních žádostí o poskytnutí informací.

Informace ve věci krizových situací školy

 • Ing. Lenka Demjanová
  • ředitelka školy (statutární orgán)
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 173
  • +420 778 401 198
 • Ing. Miloš Holopírek
  • zástupce ředitelky školy (zástupce statutárního orgánu)
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 110
  • +420 602 264 291

Informace ve věci vzdělávání žáků

 • Ing. Miloš Holopírek
  • zástupce ředitelky školy (zástupce statutárního orgánu)
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 110
  • +420 602 264 291
 • Mgr. Josef Lancoš
  • vedoucí učitel odborného výcviku (Obory elektrotechnické a stavební)
  • Na Moráni 4803, Chomutov
  • +420 474 471 142
  • +420 602 958 178
 • Bc. Andrea Gubelová
  • vedoucí domova mládeže
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 108
  • +420 777 469 986
 • Ing. Jitka Vavrová
  • zástupce ředitelky školy pro pracoviště SOŠ EaS (Střední odborná škola energetická a stavební)
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 169
  • +420 724 971 316
 • Mgr. Marcela Malíková
  • zástupce ředitelky pro pracoviště SZŠ (Střední zdravotnická škola)
  • Palackého 3, Chomutov
  • +420 474 470 015
  • +420 778 401 199
 • Mgr. Marek Kowalski
  • vedoucí učitel pověřený vedením pracoviště OA (Obchodní akademie)
  • Černovická 2901, Chomutov
  • +420 474 471 171
  • +420 776 250 733
 • Jiřina Sirůčková
  • personalistka školní matriky
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 127
  • +420 721 431 212
 • Dana Mrázková
  • asistentka ředitelky školy
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 120
  • +420 720 432 872
 • Barbora Babinčáková
  • personalistka žáků
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 121
 • Tereza Lacinová
  • personalistka žáků
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 470 172
  • +420 603 586 935
 • Bc. Veronika Budínová
  • asistentka pracoviště Střední zdravotnická škola
  • Palackého 3, Chomutov
  • +420 474 470 014
  • +420 777 497 894

Informace ve věci provozu školy:

 • Ing. Alexandra Tomanová
  • vedoucí ekonomicko-provozního úseku
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 123
  • +420 602 846 477
 • Petra Kouřilová 
  • technický pracovník ekonomicko-provozního úseku
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 138
  • +420 737 414 579
 • Ing. Lubomír Vrána
  • technický pracovník ekonomicko-provozního úseku
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 146
  • +420 723 817 420
 • Ing. Blanka Hvozdová
  • vedoucí střediska projektů, propagace a dalšího vzdělávání
  • Na Průhoně 4800, Chomutov
  • +420 474 471 160
  • +420 602 644 931

Žádosti jsou vyřizovány v pracovní dny v době od 7,00 hodin do 14,00 hodin, nebo dle dohody s příslušným zaměstnancem.

Poznámka: Písemné žádosti o poskytování informací, včetně žádostí v elektronické podobě, jsou řešeny spisovou službou.

Veřejné dokumenty:

Rozpočet

Výroční zpráva