Prevence chřipky
4.2.2015
Náborové aktivity na Lounsku
17.2.2015

SPORTOVNÍ MANAGEMENT

RVP 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

Veřejně rozšířený název: esemko, sporťáci
Zkratka: SM

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

 • uplatnění v ekonomické sféře se specializací na oblast sportovních a sportovně rekreačních služeb
 • realizace managementu a marketingu sportovních organizací, klubů a tělovýchovných jednot
 • vedoucí sportovních středisek, družstev i jednotlivců
 • manažer pro řízení sportovních akcí
 • pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport
 • možnost samostatně podnikat na živnostenský list
 • snazší uplatnění v oblasti sportu a tělovýchovy

Získané dovednosti:

 • management a marketing ve sportu
 • vedení sportovních organizací i jednotlivců
 • vedení daňové evidence a základy podvojného účetnictví
 • teoretické znalosti v oblasti sportu a tělovýchovy
 • možnost navazujícího bakalářského i magisterského studia

Bonusy:

 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s VPU (dysgrafie, dyslexie,…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi,…)
 • vykonávání praxe v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty

Partneři oboru: