Odborná způsobilost pro výkon pracovních pozic
Technik požární ochrany a Odborně způsobilá osoba

Naše škola nabízí absolventům oboru Požární ochrana možnost absolvování zkoušky pro výkon pracovní pozic Technik PO a OZO. Technik PO a OZO je osoba odborně způsobilá pro výkon činností spojených s požární ochranou a prevencí v soukromém i veřejném sektoru.

Obsah zkoušky je součástí výuky odborných předmětů oboru v 1. – 4. ročníku a možnost konání zkoušky u nás ve škole považujeme za nadstandardní doplnění odbornosti absolventa tohoto oboru. Zkoušku (podle § 11 zákona o požární ochraně) organizujeme ve spolupráci se Střední odbornou školou požární ochrany a Vyšší odbornou školou požární ochrany se sídlem ve Frýdku-Místku, která je jejím odborným garantem.

Studijní materiály a otázky ke zkoušce jsou ke stažení ZDE.

Kontaktní osoba:

Termín podání přihlášky ke zkoušce: do 17.5.2019 (v písemné formě na adresu školy).
Termín zkoušky: 20.6.2019 .
Místo zkoušky: pracoviště SOŠEaS, Na Průhoně 4800, Chomutov.
Pozn.: zkouška bude realizována při minimálním počtu 10-ti přihlášených.

Přílohy: