Mladí proti světové krizi
4.1.2013
Klempíř
6.1.2013

Obor již není v nabídce vzdělání školy

 

ŠVP Lakýrník

RVP 39-41–H/01 Malíř a lakýrník

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

Absolvent učebního oboru lakýrník je připraven k výkonu dělnických povolání v oblasti aplikace nátěrů a nástřiků barev, laků, hmot a v písmomalířství. Absolvent se uplatní ve sféře výroby a služeb, v reklamních odděleních, v nábytkářském průmyslu a po doplnění vzdělání při restaurování objektů a provádění speciálních prací. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.

Získané dovednosti:

 • natírání stavebních konstrukcí, oken, dveří, zábradlí a nábytku
 • provádění přírodních imitací na nábytek
 • provádění dekorativních nátěrů
 • provádění nástřiků moderními materiály podle nových technologií
 • písmomalířské technologie

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • možnosti dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu (denní nebo distanční forma)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
[purehtml id=8]

Učební dokumenty