Klempíř
6.1.2013
Tesařské práce
6.1.2013

RVP 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE

ŠVP ZEDNICKÉ PRÁCE

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

Absolvent oboru zednické práce se uplatní ve stavebních firmách v profesi zedník, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu. Je schopen provádět ručně zemní práce, betonování, zdění, omítání, jednoduché izolace, osazování výplní otvorů, zábradlí apod.

Získané dovednosti:

Absolvent oboru zednické práce je schopen provádět:

 • zemní práce,
 • betonování,
 • zdění z různých druhů cihel a tvárnic,
 • omítání,
 • monolitické a montované vodorovné konstrukce,
 • jednoduché druhy izolací,
 • osazování výplní otvorů a ostatní výrobky přidružené stavební výroby,
 • práce při přestavbách a adaptacích budov,
 • stavbu jednoduchého lešení,
 • zateplování budov.

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – lešenářské kurzy
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty