Instalatér
1.9.2020
Elektrikář pro rozvodná zařízení
1.9.2020

RVP 36–64–H/01 TESAŘ

ŠVP TESAŘ

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent oboru tesař se uplatní ve stavebních firmách v profesi tesař, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu a také jako zaměstnavatel. Je schopen připravovat bednění pro konstrukce z různých druhů betonů, vyrábět a montovat všechny druhy dřevostaveb, připravovat a montovat nosné konstrukce střech, provádět montáž a opravy dřevěných stropních konstrukcí, zhotovovat a montovat drobné zahradní stavby a ploty, vyrábět a opravovat palety a dřevěné obaly zboží

Získané dovednosti:

Absolvent oboru tesař je schopen:

 • vyrábět a montovat dřevostavby,
 • vyrábět, montovat a demontovat bednění betonových a železobetonových konstrukcí,
 • zhotovovat konstrukce krovů,
 • vyrábět a osazovat sbíjené a lepené střešní vazníky,
 • provádět dřevěné stropní konstrukce,
 • zhotovovat a montovat drobné stavby zahradní architektury (altány, pergoly),
 • osazovat střešní okna a další prvky do střešních konstrukcí,
 • vyrábět a opravovat přepravní palety,
 • vyrábět a montovat dřevěné oplocení.

Ovládá i další speciální práce:

 • opravy roubených chalup,
 • opravy historických krovů a zhotovování jejich replik.

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – kurz práce s motorovou pilou podle nařízení vlády č. 28/2002 Sb.
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty