Školní průkaz ISIC

Informace k ISIC průkazům vydávaným naší školou.

 • Funguje jako čipová karta do jídelny.
 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky).
 • Více o kartách ISIC najdete na https://www.isic.cz/
 • Agendu ISIC na naší škole řeší paní Lenka Zádrapová.
Photo of Lenka Zádrapová
Lenka Zádrapová asistentka pracoviště SZŠ, sekretariát
Telefon: +420 474 470 014 Mobil: +420 777 497 894

Prvotní pořízení ISIC průkazu

 1. Průkazovou fotografii budoucího držitele na zadní straně podepište.
 2. Žádost o vystavení průkazu ISIC vyplňte a podepište.
 3. Fotografii a žádost v listinné formě pošlete poštou nebo osobně doručte na adresu školy: SOŠEaS, OA a SZŠ, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov, p.o.
 4. Poplatek za vystavení nového průkazu je 290,- Kč.
 5. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 6. Do zprávy pro příjemce uveďte: ISIC, jméno a příjmení žáka, datum narození žáka.

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
01 - ISIC - Žádost o vystavení průkazu 06/05/2021 12:07847.4k

pdf
02 - ISIC - Informativní dopis 2021 06/05/2021 12:07190k

pdf
03 - ISIC - Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů 06/05/2021 12:07598.7k

Prodloužení platnosti ISIC průkazu

 1. Poplatek za prodloužení karty je 180,- Kč.
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: prodloužení ISIC, jméno a příjmení žáka, datum narození žáka.

Pořízení duplikátu ISIC průkazu v případě zničení či ztráty

a) Zničení nebo ztráta PLATNÉHO průkazu
 1. Poplatek za vystavení duplikátu je 110,- Kč.
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: duplikát ISIC, jméno a příjmení žáka, datum narození žáka.
b) Zničení nebo ztráta NEPLATNÉHO průkazu
 1. Poplatek za vystavení PLATNÉHO duplikátu je 290,- Kč (110,- Kč za vystavení duplikátu + 180,- Kč za znovuuznání platnosti)
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: duplikát nový ISIC, jméno a příjmení žáka, datum narození žáka.
 4. Při ztrátě neplatného průkazu odevzdáte ve škole žádost s fotografií jako při jeho prvotním pořízení.

Stávající platnost průkazu zjistíte na přední straně ISIC karty nebo na zadní straně z nalepené revalidační známky prodlužující platnost ISIC průkazu.