Žákovský průkaz ISIC, učitelský průkaz ITIC, průkaz ALIVE

Ceny jsou platné od 1. 6. 2022.

Informace k průkazům ISIC, ITIC, ALIVE  vydávaným naší školou.

 • Funguje jako čipová karta do jídelny.
 • Je oficiálním průkazem žáka, zaměstnance naší školy.
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky).
 • Více o průkazech najdete na https://www.alive.cz/
 • Agendu průkazů ISIC, ITIC, ALIVE na naší škole řeší paní Bc. Veronika Budínová.
Bc. Veronika Budínová asistentka pracoviště SZŠ, sekretariát
Telefon: +420 474 470 014 Mobil: +420 777 497 894

Prvotní pořízení ISIC, ITIC, ALIVE průkazu

 1. Průkazovou fotografii budoucího držitele na zadní straně podepište.
 2. Žádost o vystavení průkazu ISIC, ITIC, ALIVE vyplňte a podepište.
 3. Fotografii a žádost v listinné formě pošlete poštou nebo osobně doručte na adresu školy: SOŠEaS, OA a SZŠ, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov, p.o.
 4. Poplatek za vystavení nového průkazu je 350.
 5. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 6. Do zprávy pro příjemce uveďte: ISIC (nebo ITIC, nebo ALIVE), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele průkazu.

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
01 - ISIC, ITIC, ALIVE - Žádost o vystavení průkazu 06/05/2021 12:07847.4k

pdf
02 - ISIC - Informativní dopis 2021 06/05/2021 12:07190k

pdf
03 - ISIC - Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů 06/05/2021 12:07598.7k

Prodloužení platnosti ISIC, ITIC, ALIVE průkazu

 1. Poplatek za prodloužení karty je 250 Kč.
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: prodloužení ISIC (nebo ITIC, nebo ALIVE), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele průkazu.

Pořízení duplikátu ISIC, ITIC, ALIVE průkazu v případě zničení či ztráty

a) Zničení nebo ztráta PLATNÉHO průkazu
 1. Poplatek za vystavení duplikátu je 100 Kč
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: duplikát ISIC (nebo ITIC, nebo ALIVE), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele průkazu.
b) Zničení nebo ztráta NEPLATNÉHO průkazu
 1. Poplatek za vystavení PLATNÉHO duplikátu je 350 Kč (100,- Kč za vystavení duplikátu + 250,- Kč za znovuuznání platnosti).
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: duplikát nový ISIC (nebo ITIC, nebo ALIVE), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele průkazu.
 4. Při ztrátě neplatného průkazu odevzdáte ve škole žádost s fotografií jako při jeho prvotním pořízení.

Stávající platnost průkazu zjistíte na přední straně ISIC, ITIC, ALIVE karty nebo na zadní straně z nalepené revalidační známky prodlužující platnost ISIC, ITIC, ALIVE průkazu.