Žákovský průkaz ISIC, učitelský průkaz ITIC, průkaz ALIVE

Od 1. 6. 2022 se mění cena – nový průkaz 350 Kč, prodloužení 250 Kč.

Informace k průkazům ISIC, ITIC, ALIVE  vydávaným naší školou.

 • Funguje jako čipová karta do jídelny.
 • Je oficiálním průkazem žáka, zaměstnance naší školy.
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky).
 • Více o průkazech najdete na https://www.alive.cz/
 • Agendu průkazů ISIC, ITIC, ALIVE na naší škole řeší paní Bc. Veronika Budínová.
Bc. Veronika Budínová asistentka pracoviště SZŠ, sekretariát
Telefon: +420 474 470 014 Mobil: +420 777 497 894

Prvotní pořízení ISIC, ITIC, ALIVE průkazu

 1. Průkazovou fotografii budoucího držitele na zadní straně podepište.
 2. Žádost o vystavení průkazu ISIC, ITIC, ALIVE vyplňte a podepište.
 3. Fotografii a žádost v listinné formě pošlete poštou nebo osobně doručte na adresu školy: SOŠEaS, OA a SZŠ, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov, p.o.
 4. Poplatek za vystavení nového průkazu je 290 Kč (do 31. 5. 2022. Od 1. 6.  2022 je cena 350 Kč).
 5. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 6. Do zprávy pro příjemce uveďte: ISIC (nebo ITIC, nebo ALIVE), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele průkazu.

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
01 - ISIC, ITIC, ALIVE - Žádost o vystavení průkazu 06/05/2021 12:07847.4k

pdf
02 - ISIC - Informativní dopis 2021 06/05/2021 12:07190k

pdf
03 - ISIC - Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů 06/05/2021 12:07598.7k

Prodloužení platnosti ISIC, ITIC, ALIVE průkazu

 1. Poplatek za prodloužení karty je 180,- Kč (do 31. 5. 2022. Od 1. 6. 2022 je cena 250 Kč).
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: prodloužení ISIC (nebo ITIC, nebo ALIVE), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele průkazu.

Pořízení duplikátu ISIC, ITIC, ALIVE průkazu v případě zničení či ztráty

a) Zničení nebo ztráta PLATNÉHO průkazu
 1. Poplatek za vystavení duplikátu je 110 Kč  (do 31. 5. 2022. Od 1. 6. 2022 je cena 100 Kč)
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: duplikát ISIC (nebo ITIC, nebo ALIVE), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele průkazu.
b) Zničení nebo ztráta NEPLATNÉHO průkazu
 1. Poplatek za vystavení PLATNÉHO duplikátu je 290 Kč (110,- Kč za vystavení duplikátu + 180,- Kč za znovuuznání platnosti. Do 31. 5. 2022. Od 1. 6. 2022 je cena 100+250 Kč)
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: duplikát nový ISIC (nebo ITIC, nebo ALIVE), jméno a příjmení držitele průkazu, datum narození držitele průkazu.
 4. Při ztrátě neplatného průkazu odevzdáte ve škole žádost s fotografií jako při jeho prvotním pořízení.

Stávající platnost průkazu zjistíte na přední straně ISIC, ITIC, ALIVE karty nebo na zadní straně z nalepené revalidační známky prodlužující platnost ISIC, ITIC, ALIVE průkazu.