Školní průkaz ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE

Školní průkaz ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE

Informace k průkazům vydávaným naší školou.

 • Funguje jako čipová karta do jídelny.
 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky).
 • Více o kartách ISIC najdete na https://www.isic.cz/
 • Agendu ISIC na naší škole řeší paní Bc. Veronika Budínová.
Bc. Veronika Budínová asistentka pracoviště SZŠ, sekretariát

Prvotní pořízení ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE

průkazu

 1. Průkazovou fotografii budoucího držitele na zadní straně podepište.
 2. Žádost o vystavení průkazu ISIC vyplňte a podepište.
 3. Fotografii a žádost v listinné formě pošlete poštou nebo osobně doručte na adresu školy: SOŠEaS, OA a SZŠ, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov, p.o.
 4. Poplatek za vystavení nového průkazu je 350 Kč.
 5. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 6. Do zprávy pro příjemce uveďte: ISIC, jméno a příjmení žáka, datum narození žáka.

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
01 - ISIC - žádost o vystavení­ průkazu 18/05/2023 12:1880.2k

pdf
02 - ISIC - Informativní­ dopis 2022 23/02/2023 12:06190.5k

pdf
03 - ISIC - Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování­ osobní­ch údajů 06/05/2021 12:07598.7k

Prodloužení platnosti ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE

průkazu

 1. Poplatek za prodloužení karty je 250 Kč.
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: prodloužení ISIC, jméno a příjmení žáka, datum narození žáka.

Pořízení duplikátu ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE průkazu v případě zničení či ztráty

a) Zničení nebo ztráta PLATNÉHO průkazu
 1. Poplatek za vystavení duplikátu je 100 Kč.
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: duplikát ISIC, jméno a příjmení žáka, datum narození žáka.
b) Zničení nebo ztráta NEPLATNÉHO průkazu
 1. Poplatek za vystavení PLATNÉHO duplikátu je 350 Kč (100 Kč za vystavení duplikátu + 250 Kč za znovuuznání platnosti)
 2. Poplatek odešlete na účet školy vedeného u KB a.s. číslo 2111340277/0100. Variabilní symbol uveďte 01.
 3. Do zprávy pro příjemce uveďte: duplikát nový ISIC, jméno a příjmení žáka, datum narození žáka.
 4. Při ztrátě neplatného průkazu odevzdáte ve škole žádost s fotografií jako při jeho prvotním pořízení.

Stávající platnost průkazu zjistíte na přední straně ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE karty nebo na zadní straně z nalepené revalidační známky prodlužující platnost ISIC průkazu.