Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR, pod č. j.: MZDR 43657/2017- 5/ONP

Uplatnění absolventa

Absolvent kurzu je oprávněn k výkonu povolání sanitáře.

Obsah kurzu

Základy veřejného zdravotnictví, somatologie, mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, specifika jednotlivých pracovišť, postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče, základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace, odborná praxe.

Vstupní předpoklady

 • minimálně ukončené základní vzdělání
 • dovršení věku 18 let
 • dobrý zdravotní stav
 • očkování proti virové hepatitis B

Rozsah, ukončení a výstup kurzu

 • 100 hodin teoretická výuka
 • 80 hodin praktická výuka
 • závěrečná zkouška
 • osvědčení o absolvování kurzu

Termíny zahájení kurzu

 • podzim / zima
 • jaro

Cena kurzu

 • 5.500 Kč

Kontaktní osoby

 • vedoucí kurzu: Mgr. Marcela Repáčová, tel. 474 470 010 nebo 607 664 077, email: marcela.repacova@esoz.cz

Přihlášky, letáky