Způsob hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení profilových zkoušek

Navigace:
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – BODOVÁ ŠKÁLA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY
CIZÍ JAZYK – BODOVÁ ŠKÁLA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY
CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY
Způsob hodnocení ústních zkoušek odborných předmětů profilové části maturitní zkoušky
Způsob hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí
Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra a 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 39-08-M/01 Požární ochrana; ŠVP Strojník požární techniky
Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik; ŠVP Mechanik elektrotechnických zařízení
Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik; ŠVP Mechanik elektronik

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – BODOVÁ ŠKÁLA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY

0 1 2 3 4
Literárněhistorický kontext vyskytují se ve vysoké míře nedostatky vyskytují se ve větší míře nedostatky vyskytují se občas nedostatky vyskytují se ojediněle nedostatky nevyskytují se nedostatky
pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře pomoc zkoušejícího je nutná občas pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle pomoc zkoušejícího není nutná
Analýza uměleckého textu vyskytují se ve vysoké míře nedostatky vyskytují se ve větší míře nedostatky vyskytují se občas nedostatky vyskytují se ojediněle nedostatky nevyskytují se nedostatky
analýza textu je nedostatečná analýza textu je dostatečná analýza textu je dobrá analýza textu je velmi dobrá analýza textu je výborná
pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře pomoc zkoušejícího je nutná občas pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle pomoc zkoušejícího není nutná
Analýza neuměleckého textu vyskytují se ve vysoké míře nedostatky vyskytují se ve větší míře nedostatky vyskytují se občas nedostatky vyskytují se ojediněle nedostatky nevyskytují se nedostatky
analýza textu je nedostatečná analýza textu je dostatečná analýza textu je dobrá analýza textu je velmi dobrá analýza textu je výborná
pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře pomoc zkoušejícího je nutná občas pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle pomoc zkoušejícího není nutná
Kvalita jazykového projevu vyskytují se ve vysoké míře nedostatky vyskytují se ve větší míře nedostatky vyskytují se občas nedostatky vyskytují se ojediněle nedostatky nevyskytují se nedostatky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY

Část Kritéria Čas Body Počet bodů za část
1. Literárněhistorický kontext společensko – historický kontext 5 minut 0 1 2 3 4 8
umělecký či myšlenkový proud
život a dílo autora 0 1 2 3 4
2. Analýza uměleckého textu forma, druh, žánr 5 minut 0 1 2 3 4 8
téma, motiv, myšlenka
časoprostor, kompoziční výstavba
obsah díla 0 1 2 3 4
zasazení výňatku do kontextu díla
3. Analýza neuměleckého textu souvislost mezi výňatky 5 minut 0 1 2 3 4 4
hlavní myšlenka textu
komunikační situace
funkční styl (slohový postup, útvar)
jazykové prostředky ve výňatku
4. Kvalita jazykového projevu 0 1 2 3 4 4

Maximální počet bodů: 24 bodů

Hranice úspěšnosti: 10 bodů

Bodové hodnocení a klasifikace ústní zkoušky:

24 – 21 bodů: 1 výborný
20 – 17 bodů: 2 chvalitebný
16 – 13 bodů: 3 dobrý
12 – 10 bodů: 4 dostatečný
9 a méně bodů: 5 nedostatečný

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.

Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4.A Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4.B Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4.A Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4.B Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OA4. Mgr. Zuzana Horníková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4. Mgr. Robert Babák v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy SC4. Mgr. Iva Císařová v. r.

CIZÍ JAZYK – BODOVÁ ŠKÁLA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY

I – Zadání / Obsah a projev II – Lexikální kompetence III – Gramatická kompetence a prostředky textové
návaznosti (PTN) 1
IV – Fonologická kompetence
3 · Sdělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v
odpovídající míře podrobné· Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek.· Komunikativní strategie jsou používány vhodně.· Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná.
· (Specifická) Slovní zásoba je široká.

· (Specifická) slovní zásoba je použita správně a chyby
nebrání porozumění.

· Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je široký.

· Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity správně
a chyby nebrání porozumění.

· Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí
vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět.

  • Výslovnost je správná.
  • Intonace je přirozená.
2 · Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné,
jasné a v odpovídající míře podrobné.· Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem
myšlenek.· Komunikativní strategie jsou většinou používány
vhodně.· Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná.
· (Specifická)slovní zásoba je většinou široká.

· (Specifická) slovní zásoba je většinou použita
správně a/nebo chyby ojediněle brání porozumění.

· Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je většinou
široký.· Mluvnické prostředky včetně PTN jsou většinou použity
správně a/nebo chyby ojediněle brání porozumění.
· Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou
nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět.

  • Výslovnost je většinou správná.
  • Intonace je většinou přirozená.
1 · Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve
větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře
podrobné.· Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním
sledem myšlenek.· Komunikativní strategie nejsou ve větší míře
používány vhodně.· Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře nutná.
· (Specifická) slovní zásoba je ve větší míře omezená.

· (Specifická) slovní zásoba není ve větší míře použita
správně a/nebo chyby ve větší míře brání porozumění.

· Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve větší
míře omezený.· Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší míře
použity správně a/nebo chyby ve větší míře brání
porozumění.
· Projev je natolik nesouvislý, že příjemce musí ve
větší míře vynakládat úsilí jej sledovat či mu
porozumět.· Výslovnost je ve větší míře nesprávná.· Intonace je v omezené míře přirozená.
0 · Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence zkoušejícího
nesplňuje požadavky zadání.
· (Specifická) slovní zásoba je v nedostatečném
rozsahu/není na požadované úrovni obtížnosti/není
použita správně/chyby brání porozumění sdělení.
· Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v nedostatečném
rozsahu/nejsou na požadované úrovni obtížnosti/nejsou
použity správně/chyby brání porozumění sdělení.
· Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce nemůže
sledovat či mu porozumět.· Výslovnost brání porozumění sdělení.· Intonace je nepřirozená.
· Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit.

CIZÍ JAZYK – KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY

Část Kritéria Čas Body Počet bodů

za část

Ústní projev žáka na dané téma I Zadání/obsah a projev 6 minut 0 1 2 3 9
II Lexikální kompetence 0 1 2 3
III Gramatická kompetence 0 1 2 3
Práce s obrázky I Zadání/obsah a projev 6 minut 0 1 2 3 9
II Lexikální kompetence 0 1 2 3
III Gramatická kompetence 0 1 2 3
Odborná terminologie I Zadání/obsah a projev 3 minuty 0 1 2 3 9
II Lexikální kompetence 0 1 2 3
III Gramatická kompetence 0 1 2 3
IV Fonologická kompetence 0 1 2 3 3

Maximální počet bodů: 30 bodů
Hranice úspěšnosti: 13 bodů

Bodové hodnocení a klasifikace ústní zkoušky:

30 – 27 bodů: 1 výborný
26 – 23 bodů: 2 chvalitebný
22 – 17 bodů: 3 dobrý
16 – 13 bodů: 4 dostatečný
12 a méně bodů: 5 nedostatečný

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.

Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4.A Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4.B Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4.A Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4.B Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OA4. Mgr. Zuzana Horníková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4. Mgr. Robert Babák v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy SC4. Mgr. Iva Císařová v. r.

Způsob hodnocení ústních zkoušek odborných předmětů profilové části maturitní zkoušky

Kritéria a hodnotící škála:

Klasifikace 1 2 3 4 5
1) Ústní projev je samostatný plně většinou napůl částečně vůbec
2) Čas samostatného ústního projevu > 10 min > 10 min < 10 min < 10 min < 5 min
3) Věcná správnost ústního projevu (řeč k tématu) plně většinou napůl částečně žádná
4) Vymezení základních obsahů tématu plné většinové poloviční částečné žádné
5) Informace k tématu jsou strukturované plně většinou napůl částečně vůbec
6) Informace k tématu jsou spojené s praxí plně většinou napůl částečně vůbec
7) Doplňující otázky zodpovězeny správně vždy většinou napůl částečně vůbec

Způsob stanovení výsledného hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Na základě výše uvedených kritérií a hodnotící škály navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky podle klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.

Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4.A Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4.B Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4.A Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4.B Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OA4. Mgr. Zuzana Horníková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4. Mgr. Robert Babák v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy SC4. Mgr. Iva Císařová v. r.

Způsob hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí

Kritéria a hodnotící škála:

Klasifikace 1 2 3 4 5
1) Plagiátorství ne ano
2) Formulace cílů práce odpovídá zadání plně většinou napůl částečně vůbec
3) Celkový postup řešení je správný plně většinou napůl částečně vůbec
4) Členění práce odpovídá zadání plně většinou napůl částečně vůbec
5) Práce s literaturou odpovídá zadání plně většinou napůl částečně vůbec
6) Úroveň jazykového zpracování odpovídá

maturitní práci

plně většinou napůl částečně vůbec
7) Formulace a užití odborné terminologie

je správné

vždy většinou napůl částečně vůbec
8) Formální zpracování odpovídá zadání plně většinou napůl částečně vůbec
9) Cíle práce byly splněny plně většinou napůl částečně vůbec
10) Ústní projev při obhajobě maturitní práce zcela většinou napůl částečně vůbec

Způsob stanovení výsledného hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí

Na základě výše uvedených kritérií a hodnotící škály navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky podle klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.

Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4.A a BO4.B Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy SC4. Mgr. Iva Císařová v. r.

Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra a 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Kritéria a hodnotící škála:

Oblasti hodnocení/ klasifikace 1 2 3 4 5
Odborná úroveň značné vědomosti dokáže je použít velmi dobré vědomosti nedokáže je v plném rozsahu použít průměrné vědomosti podprůměrné vědomosti slabá úroveň vědomosti
Chování ke klientům – nemocným laskavé, empatické, ohleduplné, zájem o uspokojování potřeb klienta, nemocného citlivé, ohleduplné v souladu s potřebami klienta, nemocného taktní, ne vždy v souladu s potřebami klienta – nemocného málo citlivé, odměřené málo ohleduplné bez zřetele na potřeby klienta, nemocného
Odpovědnost, spolehlivost odpovědný, naprosto spolehlivý spolehlivý, vyžaduje minimální kontrolu pracuje spolehlivě, odpovědně, ale občas je nutná kontrola málo odpovědný, ne vždy spolehlivý přístup, potřebuje kontrolu nespolehlivost, neodpovědnost, vyžaduje neustálou kontrolu
Organizace činností bez problémů, zvládá i organizaci při náročné situaci, navrhuje zlepšení s menšími problémy zvládá i náročnější situace pracuje podle zaběhnuté organizace, má problémy v náročnějších situacích nemá pracovní systém, častá bezradnost, náročnější situace nezvládá bez pomoci dopouští se značných chyb při organizaci práce, náročné situace nezvládá
Spolupráce v kolektivu velmi dobrá spolupráce vychází vstříc, bez problémů přijímá kritiku dobrá spolupráce, schopen akceptovat kritiku dokáže spolupracovat na základě podnětu, přijímá kritiku bez reakce nechuť ke spolupráci, lhostejnost, s nevolí přijímá kritiku těžká spolupráce, nedůtklivost, neschopnost akceptovat kritiku
Pracovní nasazení patří k nejlepším, velké pracovní nasazení nadprůměrná výkonnost průměrná výkonnost slabší výkonnost slabá pracovní výkonnost
Práce s dokumentací bez obtíží zpracuje ošetřovatelskou anamnézu, v dokumentaci se orientuje zpracuje ošetřovatelskou anamnézu, nedostatky sám rychle opraví, orientuje se v dokumentaci zpracuje ošetřovatelskou anamnézu, nedostatky opraví a doplní s pomocí vyučující, orientace v dokumentaci vykazuje nedostatky zpracuje ošetřovatelskou anamnézu na velmi slabé úrovni, nedostatky nedokáže sám identifikovat, po upozornění je doplní s pomocí vyučující, orientace v dokumentaci vykazuje nedostatky slabá až nedostatečná úroveň zpracování ošetřovatelské anamnézy, nedokáže identifikovat nedostatky a není schopen doplnit informace ani s pomocí vyučujícího, neorientuje se v dokumentaci

Způsob stanovení výsledného hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Na základě výše uvedených kritérií a hodnotící škály navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky podle klasifikační stupnice: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.

Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4. Mgr. Robert Babák v. r.

Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 39-08-M/01 Požární ochrana; ŠVP Strojník požární techniky

Hodnocené činnosti:

Klasifikace 1 2 3 4 5
1) Řád strojní služby

% správných odpovědí z 20ti otázek testu

100 – 95 94 – 89 88 – 82 81 – 75 74 a méně
2) Konstrukce, vybavení a základy obsluhy
a) CAS 32 T/815 Zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i) navrhne ostatním
členům komise klasifikaci žáka jednotlivě pro okruh 2a),
2b), 2c) a 2d) podle klasifikační stupnice:1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5
– nedostatečný.
b) CAS 24/2500/400 S2T Scania P340
c) AZ 32 Mercedes Benz Atego 1422 F 4×2
d) PVP 27 T/815

Způsob stanovení výsledného hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Na základě hodnocení v okruhu 1), 2a), 2b), 2c) a 2d) navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky jako zaokrouhlený aritmetický průměr jednotlivých hodnocení podle klasifikační stupnice: 1 – výborný (1 – 1,49), 2 – chvalitebný (1,50 – 2,49), 3 – dobrý (2,50 – 3,49), 4 – dostatečný (3,50 – 4,49), 5 – nedostatečný (4,50 – 5,00).

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.

Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.

Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik; ŠVP Mechanik elektrotechnik, zaměření Mechanik elektrotechnických zařízení

Hodnocené činnosti:
1) Dokumentace 0 – 3 body
2) Bezpečnost práce 0 – 2 body
3) Funkčnost 0 – 20 bodů
4) Odizolování vodičů 0 – 3 body
5) Dotažení vodičů 0 – 2 body
6) Vzhled 0 – 20 bodů

Způsob stanovení výsledného hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Na základě hodnocení (počtu bodů) v kritériu 1), 2), 3), 4), 5) a 6) navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky jako hodnocení odpovídají dosaženému součtu bodů podle klasifikační stupnice: 1 – výborný (50 – 45), 2 – chvalitebný (44 – 39), 3 – dobrý (38 – 33), 4 – dostatečný (32 – 27), 5 – nedostatečný (26 – 0).

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.

Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4.A a ME4.B Mgr. Lubomíra Pešková v. r.

Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik; ŠVP Mechanik elektrotechnik, zaměření Mechanik elektronik


Hodnocené činnosti – specializace ŘES:
1) Dokumentace – elektronická část 0 – 4 body
2) Dokumentace – pneumatická část 0 – 4 body
2) Funkčnost elektronické části 0 – 15 body
3) Funkčnost pneumatické části 0 – 15 bodů
4) Funkčnost celková 0 – 10 body
5) Bezpečnost práce 0 – 2 body

Hodnocené činnosti – specializace PES:
1) Dokumentace 0 – 15 bodů
2) Bezpečnost práce 0 – 2 body
3) Programové listy 0 – 8 bodů
4) Zapojení 0 – 3 body
5) Programování 0 – 12 bodů
6) Funkčnost 0 – 10 bodů

Hodnocené činnosti – specializace PZTS:
1) Dokumentace 0 – 15 bodů
2) Bezpečnost práce 0 – 2 body
3) PZTS obvody 0 – 8 bodů
4) Periferní obvody 0 – 10 body
5) Programování 0 – 5 bodů
6) Funkčnost 0 – 10 bodů

Způsob stanovení výsledného hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Na základě hodnocení (počtu bodů) v kritériu 1), 2), 3), 4), 5) a 6) navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky jako hodnocení odpovídají dosaženému součtu bodů podle klasifikační stupnice: 1 – výborný (50 – 45), 2 – chvalitebný (44 – 39), 3 – dobrý (38 – 33), 4 – dostatečný (32 – 27), 5 – nedostatečný (26 – 0).

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.

Schvaluje předseda zkušební maturitní komise ME4.A Mgr. Lubomíra Pešková v. r.