Bezpečnost a ochrana obyvatel
14.3.2014
Závěrečné zkoušky ve svářecí škole
19.3.2014

RVP 39-08-M/01 POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠVP POŽÁRNÍ OCHRANA

ZAMĚŘENÍ STROJNÍK POŽÁRNÍ TECHNIKY

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

Střední technický pracovník v požární ochraně, v oblasti výkonu služby v jednotkách požární ochrany, v oblasti plnění úkolů speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti obsluhy a údržby požární techniky, v oblasti požární prevence a v oblasti ochrany obyvatelstva, plánování a krizového řízení.

Získané dovednosti:

 • znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany
 • činnosti související s provozem a údržbou požární techniky
 • údržba silničních motorových vozidel

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • možnosti dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu (denní nebo distanční forma)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty

Jak to skončí 🙂