Školní jídelna Palackého
5.12.2012
Beseda s olympioniky
18.12.2012

ŠVP OBCHODNÍ AKADEMIE CHOMUTOV

Veřejně rozšířený název: obchodka
Zkratka: OA

RVP 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

  • pracovní uplatnění v nižším a středním managementu obchodních společností
  • pracovníci státní správy, pracovníci v administrativě, účetní
  • možnost samostatně podnikat na živnostenský list

Získané dovednosti:

  • vedení daňové evidence a základy podvojného účetnictví
  • orientace v základech obchodního práva
  • zaměření na veřejnou správu a manažerské služby

Bonusy:

  • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
  • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s VPU (dysgrafie, dyslexie,…)
  • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi,…)
  • vykonávání praxe v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty

Jak to skončí 🙂