Školská rada – základní informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

 1. Školská rada je zřízena a složena ve smyslu ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
 2. Školská rada plní úkoly ve smyslu ustanovení § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na odvolání ředitele,
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Složení Školské rady 2021 – 2024

Zástupci za zřizovatele školy

 • Ing. Ladislav Drlý
 • Ing. Bc. Lucie Šimková
 • Ing. Jan Mareš

Zástupci za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

 • Tomáš Krejčí
 • Jana Hlavatá
 • Jana Arendášová

Zástupci za pedagogické pracovníky školy

Zápisy z jednání Školské rady – volební období 2021 – 2024

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
2022-01-18_sr_esoz_zapis 28/01/2022 10:26174.6k

pdf
2022-01-27_sr_esoz_zapis 28/01/2022 10:26187.3k

pdf
2022-06-23_sr_esoz_zapis 28/06/2022 6:54222.3k

pdf
2022-08-30_sr_esoz_zapis 20/09/2022 9:25176.6k

Složení Školské rady 2019 – 2021

Zástupci za zřizovatele školy

 • Ing. Ladislav Drlý
 • Ing. Bc. Lucie Šimková
 • Ing. Jan Mareš

Zástupci za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

 • Ing. Michaela Brožová
 • Mgr. Markéta Štěpánová
 • Pavel Milec

Zástupci za pedagogické pracovníky školy

Zápisy z jednání Školské rady – volební období 2019 – 2021

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
2019-01-24_sr_esoz_zapis 30/01/2019 22:19268.2k

pdf
2019-03-21_sr_esoz_zapis 27/03/2019 20:58594.6k

pdf
2019-06-20_sr_esoz_zapis 20/06/2019 10:01690.4k

pdf
2019-10-22-sr-esoz-zapis 25/10/2019 8:38615k

pdf
2020-03-31_sr_esoz_zapis 24/04/2020 10:14347.2k

pdf
2020-04-07_sr_esoz_zapis 24/04/2020 10:14270.3k

pdf
2020-04-30_1_sr_esoz_zapis 03/05/2020 21:26317.8k

pdf
2020-04-30_2_sr_esoz_zapis 03/05/2020 21:26322.6k

pdf
2020-09-11_sr_esoz_zapis 11/09/2020 22:31215.1k

pdf
2020-10-12_sr_esoz_zapis 21/10/2020 8:15291.1k

pdf
2021-03-30_sr_esoz_zapis 31/03/2021 21:32237.4k

pdf
2021-09-21_sr_esoz_zapis 22/09/2021 6:31235k

pdf
2021-10-12_sr_esoz_zapis 18/10/2021 8:01181.3k

Zápisy z jednání Školské rady – volební období 2016 – 2018

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
2015-12-17_sr_esoz_zapis 29/04/2017 0:28817.9k

pdf
2016-02-08_sr_esoz_zapis 29/04/2017 0:28848.3k

pdf
2016-10-06_sr_esoz_zapis 29/04/2017 0:281.1M

pdf
2018-10-25_sr_esoz_zapis 08/11/2018 9:56712.6k