Mechanik elektrotechnik – zaměření Mechanik elektronik

Preventivní tvoření
3.3.2014
Přednáška – Hodnota člověka
4.3.2014

ŠVP MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Zaměření Mechanik elektronik

 

RVP 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

Kvalifikovaná povolání v oboru montáže, údržby, seřizování, nastavování, zkoušení a testování výpočetní techniky, spotřební elektroniky, elektropneumatiky a elektronických systémů z oblasti automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetních systémů, zabezpečovacích zařízení.

Získané dovednosti:

 • široce koncipovaný elektrotechnický studijní obor se specializací ve vyšších ročnících; ve všech zaměřeních je zařazena výuka výpočetní techniky a práce s programovým vybavením, základů elektrotechniky, elektroniky, elektrických měření, technické dokumentace, materiálů a technologie, číslicové techniky a automatizace
 • po skončení 2. ročníku studia dochází ke specializačnímu zaměření (toto zaměření je dáno profilací při výuce odborného výcviku):
  1. programovatelné řídící systémy (SIEMENS LOGO, MOELLER)
  2. elektropneumatické řídicí systémy (obsluha a nastavování elektropneumatických systémů)
  3. zabezpečovací systémy k ochraně osob a majetku (montáž a nastavování bezpečnostních systémů)
 • montáž, výroba, nastavování a seřizování elektronických sítí a elektrických zařízení
 • obsluha měřících a signalizačních zařízení
 • obsluha výpočetní, sdělovací a spotřební techniky

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • možnosti dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu (denní nebo distanční forma)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty