Elektrikář pro rozvodná zařízení
1.9.2020
Ošetřovatel
1.9.2020

RVP 33-56-H/01 TRUHLÁŘ

ŠVP TRUHLÁŘ

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent oboru truhlář se uplatní v dřevozpracujících firmách jako řemeslník, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu a dále jako zaměstnavatel. Je schopen vyrábět a kompletovat okna a dveře, nábytek a bytové zařízení, sportovní potřeby a hračky, dřevostavby, připravovat a pokládat různé druhy dřevěných podlah.

Získané dovednosti:

Absolvent oboru truhlář je schopen:

 • vyrábět a montovat stavebně-truhlářské výrobky (okna, dveře) včetně montáže doplňků (kování),
 • vyrábět nábytek a bytové zařízení,
 • vyrábět a montovat lehké dřevostavby včetně drobných staveb zahradní architektury (altány, pergoly),
 • vyrábět sportovní potřeby a hračky
 • připravovat a sestavovat různé typy dřevěných podlah

Ovládá i speciální práce na stavbách:

 • navrhování, výrobu a montáž jednoduchých dřevěných schodišť,
 • opravy starožitného nábytku a výrobu jeho replik.

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – lešenářské kurzy
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty