Zámečník
1.9.2020
Instalatér
1.9.2020

RVP 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠVP ELEKTRIKÁŘ PRO STROJE A ZAŘÍZENÍ

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jakou je např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.

Získané dovednosti:

 • zahrnuje přípravu pro montáž, výrobu a opravy elektronických zařízení
 • žáci se naučí při práci využívat výpočetní techniku
 • seznámí se s výkonovou elektronikou, s programovatelnými řídícími systémy (SIEMENS LOGO, MOELLER) a získají přehled o moderní technologii v rámci elektrických instalací

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – lešenářské kurzy
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty