Právní podkladem pro ustanovení a jeho fungování je školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění), § 21, odst. 1, písm. d): „Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto orgánů zabývat.

Stanovy žákovského parlamentu

Parlamentní předsednictvo

Dominik Hadač (SOŠEaS) – předseda

Nikola Kašparová (OA) – místopředseda

Alois šebek (SZŠ) – místopředseda

Metodici – koordinátoři jednotlivých komor

Mgr. Markéta Štěpánová (SOŠEaS) – Metodik – koordinátor celoškolního žákovského parlamentu

Ing. Pavel Janoušek (OA)

Mgr. Eva Čížková (SZŠ) 

Přehled akcí žákovského parlamentu

Najdete zde.

Zápisy ze zasedání žákovského parlamentu

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
2018-06-18_zp_zapis 30/01/2019 23:18242.6k

pdf
2018-09-25_zp_zapis 30/01/2019 23:19247.7k

pdf
2018-12-11_zp_zapis 30/01/2019 23:19264.7k

pdf
2019-10-07-zp_zapis 21/10/2019 6:56287.5k

Zápisy žákovského parlamentu 2012-2013

Zápisy žákovského parlamentu 2013-2014

Zápisy žákovského parlamentu 2014-2015