Právní podkladem pro ustanovení a jeho fungování je školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění), § 21, odst. 1, písm. d): „Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto orgánů zabývat.

Stanovy žákovského parlamentu

Parlamentní předsednictvo

Tomáš Čmugr (SOŠEaS) – předseda

Nikola Kašparová (OA) – místopředsedkyně

Kateřina Galuzsková (SZŠ) – místopředsedkyně

Metodici – koordinátoři jednotlivých komor

Jan Purkrábek vyučuje: TV, Z koordinátor žákovského parlamentu pracoviště SOŠEaS
Telefon: 474 471 101

Photo of Ing. Pavel  Janoušek
Ing. Pavel Janoušek vyučuje: IT, STA, ZPV vedoucí učitel pracoviště OA, koordinátor žákovského parlamentu pracoviště OA
Mobil: 777 497 896 Telefon: 474 471 171

Photo of Mgr. Marcela  Malíková
Mgr. Marcela Malíková vyučuje: AJ vedoucí učitelka pracoviště SZŠ, předsedkyně Školské rady, koordinátorka žákovského parlamentu pracoviště SZŠ
Telefon: 474 470 015 Mobil: 778 401 199

Přehled akcí žákovského parlamentu

Najdete zde.

Zápisy ze zasedání žákovského parlamentu

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
2018-06-18_zp_zapis 30/01/2019 23:18242.6k

pdf
2018-09-25_zp_zapis 30/01/2019 23:19247.7k

pdf
2018-12-11_zp_zapis 30/01/2019 23:19264.7k

pdf
2019-10-07_zp_zapis 21/10/2019 6:56287.5k

pdf
2022-01-12_zp_zapis 18/02/2022 8:13141k

Zápisy žákovského parlamentu 2012-2013

Zápisy žákovského parlamentu 2013-2014

Zápisy žákovského parlamentu 2014-2015