Elektrikář pro stroje a zařízení
1.9.2020
Tesař
1.9.2020

RVP 36-52-H/01 INSTALATÉR

ŠVP INSTALATÉR

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent oboru instalatér se uplatní ve stavebních firmách v profesi instalatér, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu a dále jako zaměstnavatel.

Je schopen provádět:

 • ruční opracování kovů,
 • svařování kovů plamenem,
 • drobné stavební úpravy spojené s montáží potrubí,
 • montáž domovní kanalizace a opravy,
 • rozvody domovního vodovodu a jeho opravy,
 • montáž předstěnových systémů,
 • montáž zařizovacích předmětů a jejich opravy,
 • montáže rozvodů vytápění, otopných těles a kotlů, včetně oprav,
 • montáže domovních plynovodů včetně spotřebičů a jejich oprav.

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – lešenářské kurzy
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky e SVP (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
 • ECDL – mezinárodní zkoušky digitální gramotnosti (možnost testování modulů M2-M7)
 • získání EUROPASSU – nástroj transparentnosti kvalifikací, kompetencí a pracovních zkušeností v rámci EU
 • absolvování kurzů svářeče a páječe

Učební dokumenty