Školní rok 2024/2025

Dny otevřených dveří

  • 6. prosince 2023
  • 10. ledna 2024
  • 7. února 2024
  • vždy od 9,00 hod. do 17,00 hodin s celodenním programem (ukázky, konzultace ke studiu atd., a to ve všech prostorách ESOZ: prohlídka učeben, prostor domova mládeže), časy prohlídek: 9,00, 12,00 a 15,00 hodin