Podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Provádíme:

  • Základní školení s vydáním tzv. „lešenářského průkazu“ včetně vystavení unifikovaného průkazu lešenáře vydávané Českomoravskou komorou lešenářů, z.s.
  • Opakovací školení „lešenářů“

Kontakt, informace

Photo of Ing. Blanka  Hvozdová
Ing. Blanka Hvozdová vedoucí Střediska projektů, propagace a dalšího vzdělávání
Telefon: 474 471 160 Mobil: 602 644 931