Základní informace – maturitní zkoušky 2023

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2023

Jarní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2022 – 2023 proběhne v těchto termínech:

  • písemné práce: 11. a 12. dubna 2023
  • didaktické testy: od 2. do 5. května 2023
  • ústní zkoušky: v pracovních dnech od 16. května 2023 do 10. června 2023.

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 1. prosince 2022 ředitelce školy.

Formulář přihlášky bude k dispozici od 22. listopadu 2022 na sekretariátech příslušných pracovišť.

Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 30. listopadu 2022včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Tento termín je závazný pro přihlášení ke zkoušce opravné i náhradní. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám (či dílčím zkouškám), které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelkou školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Formulář přihlášky žáci obdrží již s předvyplněnými údaji.

Žáci zkontrolují veškeré údaje na obou stranách přihlášky. Takto vyplněnou a zkontrolovanou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíší aktuální datum.

Ředitelka školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Následně žáci obdrží od ředitelky školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí jeho převzetí.


Losování zadání maturitních prací oboru Technik požární ochrany se uskuteční dne 20. září 2022 od 10.00 hodin v učebně č. 2 pracoviště Na Průhoně 4800.


Losování zadání maturitních prací oboru Bezpečnost a ochrana obyvatel se uskuteční dne 21. září 2022 od 11.30 hodin v učebně č. 2 pracoviště Na Průhoně 4800.