Středoškolský klub při Domově mládeže
16.1.2015
Dánsko
3.2.2015

Možnost návštěvy

Možnosti prohlídky pro zájemce z řad veřejnosti, vzdělávacích institucí apod. po předchozím objednání na telefonu 474 470 014. Těšíme se na vaši návštěvu.

Máme zdravotnické minimuzeum

V budově Střední zdravotnické školy v centru Chomutova, která je součástí páteřní školy ESOZ, můžete navštívit zdravotnické minimuzeum. Za otevřením muzea stojí dobrá myšlenka ředitelky školy PaedDr. Soni Valuškové, velkorysost rodin, které škole věnovaly exponáty z pozůstalostí známých lékařů Chomutovska, pracovitost odborných učitelek, které exponáty roztřídily a vystavily muzejní expozici, a v neposlední řadě i finanční podpora ze strany odboru školství Krajského úřadu v Ústí nad Labem.
pozvanka - vernisáž minimuzea
Zdravotnické minimuzeum bylo slavnostně otevřeno ve středu 28. ledna 2015. Vernisáže se zúčastnili paní Jana Vaňhová, Ing. Štěpán Harašta a Ing. Monika Zeman z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, zástupci sociálních partnerů školy, bývalé učitelky odborných zdravotnických předmětů, současní žáci a zaměstnanci školy. Po úvodním slovu ředitelky školy a proslovu náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje všichni přítomní zhlédli módní přehlídku zdravotnických uniforem, k vidění byla nezapomenutelná modro-bílá uniforma se zástěrkou a legendárním čepcem, ale i současné pracovní oděvy zdravotníků. V roli modelek se představily žákyně druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent. Poté si hosté prohlédli muzeum zaměřené na historii zdravotnictví a měli možnost nahlédnout i do moderně vybavených učeben ošetřovatelství.

Specializované minimuzeum slouží především jako učebna pro názornou výuku historie ošetřovatelství, navštívit ho však mohou i zájemci o studium oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost v rámci Dne otevřených dveří, absolventi školy, zaměstnanci nemocnice, ale i veřejnost.

Napsali o nás

http://chomutovsky.denik.cz/kultura_region/foto-muzeum-predstavi-zdravotnickou-techniku-20150128.html

[purehtml id=9]

Fotogalerie

SAM_4788