Domovy mládeže – souhrnné informace

Technodays 2014
12.5.2014
Přednáška GMO plodiny
25.5.2014

Domovy mládeže

Domovy mládeže jsou součástí naší školy. Cílem každého vzdělávacího zařízení, mimo kvalitního vzdělávání a výchovy, je také vytvořit dobré sociální zázemí. Pracovníci naší školy jsou připraveni zajistit Vám kvalitní a plnohodnotné ubytování a stravování.

Poskytujeme ubytování a stravování nejen žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol, ale i široké veřejnosti. Nezbytnou součástí ubytování je zájmové vzdělávání navazující na výchovně vzdělávací činnost škol. Žáci mají ve volném čase možnost navštěvovat například tyto zájmové kroužky – florbal, sálová kopaná, lyžování, posilovna, kurz společenského tance, ruční práce, psychologie. Navštěvujeme kulturní akce nejen ve městě, ale i v sousedních okresech – například zájezdy do Divadla Most. Zúčastňujeme se celorepublikových vědomostních soutěží a sportovních přeborů.

Těšíme se na Vás.

Žákům nabízíme ubytování ve dvou areálech:

  1. Domov mládeže Na Průhoně 4800, Chomutov
  2. Domov mládeže Palackého 5, Chomutov

Platbu za ubytování lze provést elektronicky na účet školy 2111340277/0100, variabilním symbolem je rodné číslo žáka.

Fotogalerie

https://plus.google.com/photos/111952326572229084072/albums/5849684623178418689

Stravování pro ubytované žáky a studenty

Školní jídelna Palackého
Součástí DM je školní jídelna, která poskytuje celodenní stravování, zahrnující snídani se svačinou, oběd a večeři.

  1. Školní jídelna Na Průhoně 4800
  2. Školní jídelna Palackého 5

Úhrada žáka za jednotlivá jídla

  • Snídaně + svačina – 24,- Kč
  • Oběd – 28,- Kč
  • Večeře – 22,- Kč

Způsob úhrady za stravu

  • Platbou v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny.
  • Bezhotovostní platbu stravy lze provést na účet školy 2111340277/0100 po přidělení variabilního symbolu (= číslo karty) u vedoucí školní jídelny.

Příspěvek na dojíždění

Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více ve výši 1 000,- Kč za pololetí školního roku. Příspěvek náleží také dojíždějícím žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě působiště jejich školy. Více na samostatné stránce Motivační program – příspěvek na dojíždění.

Přihlášky, řády a informace

viz https://www.esoz.cz/verejne-dokumenty-iso

Vycházky jsou ve středu – do 18ti let do 20:30 a nad 18 let do 21:30.