Závěrečné zkoušky – termíny

Závěrečné zkoušky konají žáci těchto oborů a tříd

Harmonogram závěrečných zkoušek

Obor Třída Klasifikační konference Vydání vysvědčení Písemná ZZ Praktická ZZ Studijní volno Ústní ZZ
Elektrikář E3. 01. 06. 2022 03. 06. 2022 03. 06. 2022 06. – 07. 06. 2022 08. – 14. 06. 2022 15. – 16. 06. 2022
Elektrikář silnoproud E3. 01. 06. 2022 03. 06. 2022 03. 06. 2022 06. – 07. 06. 2022 08. – 14. 06. 2022 15. – 16. 06. 2022
Elektrikář silnoproud E3.R 01. 09. 2022 02. 09. 2022 02. 09. 2022 06. 09. 2022 07. – 14. 09. 2022 15. 09. 2022
Mechanik elektrotechnických zařízení ME3.A 08. 06. 2022 13. 06. 2022 13. 06. 2022 15. – 16. 06. 2022 17. – 21. 06. 2022 22. – 23. 06. 2022
Mechanik elektrotechnických zařízení ME3.B 08. 06. 2022 13. 06. 2022 13. 06. 2022 15. – 16. 06. 2022 17. – 21. 06. 2022 22. – 23. 06. 2022
Strojní mechanik Z3. 01. 06. 2022 03. 06. 2022 03. 06. 2022 06. – 07. 06. 2022 08. – 14. 06. 2022 15. – 16. 06. 2022
Instalatér IT3. 01. 06. 2022 03. 06. 2022 03. 06. 2022 06. – 07. 06. 2022 08. – 13. 06. 2022 14. 06. 2022
Truhlář MSTRZE3. 08. 06. 2022 10. 06. 2022 10. 06. 2022 13. – 15. 06. 2022 16. – 22. 06. 2022 23. 06. 2022
Zedník MSTRZE3. 08. 06. 2022 10. 06. 2022 10. 06. 2022 13. – 14. 06. 2022 15. – 20. 06. 2022 21. 06. 2022
Tesař IT3. 08. 06. 2022 10. 06. 2022 10. 06. 2022 13. – 15. 06. 2022 16. – 21. 06. 2022 22. 06. 2022
Montér suchých staveb MSTRZE3. 01. 06. 2022 03. 06. 2022 03. 06. 2022 06. – 08. 06. 2022 09. – 15. 06. 2022 16. 06. 2022

Organizace závěrečné zkoušky

 • Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2022 v termínech stanovených ředitelkou školy.
 • Ředitelka školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.
 • Opravné zkoušky a náhradní zkoušky se konají v září a prosinci 2022.
 • Dle ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky 47/2005 Sb., se hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky, s výjimkou případů podle § 2 odst. 1 věty druhé. Ředitelka školy tedy může výjimečně stanovit pořadí zkoušek odlišně jen ze závažných organizačních důvodů.

Ukončování středního vzdělávání

 • Podle zákona č. 561/2004 Sb. § 75 odst. 3 žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal (a) závěrečnou zkoušku.
 • Nevykonal – li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
 • Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostaví, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
 • Dle odst. 4 uvedeného zákona závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Náhradní termín závěrečných zkoušek

 • V náhradním termínu konají závěrečnou zkoušku žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu dle § 2 odst. 51) z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání v  termínu řádné klasifikace a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku.
 • Uchazeč o zkoušku v náhradním termínu je povinen, v souladu s ustanovením § 51) 2, oznámit ředitelce školy písemně, ve kterém termínu podle odst. 1 § 5, chce náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno ředitelce školy nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky.
 • Termíny konání náhradní zkoušky zveřejní ředitelka školy nejméně 2 měsíce před konáním náhradní závěrečné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a internetových stránkách školy.
 • Místo konání jednotlivých částí náhradní zkoušky a čas prezence žáků bude aktuálně upřesněn nejméně 2 měsíce před konáním náhradní závěrečné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a internetových stránkách školy.
 • Termíny náhradní závěrečné zkoušky ředitelka školy stanovila takto:
Náhradní závěrečná zkouška Termín konání Místo konání
Písemná zkouška 09. 09. 2022
09. 12. 2022
Dle oboru:
Na Průhoně 4800
Černovická 2901/26
Praktická zkouška 12. – 14. 09. 2022
12. – 14. 12. 2022
Dle oboru:
dílny OV
Školní 785/56
Na Moráni 4803
Černovická 5831
Ústní zkouška 19. 09. 2022
19. 12. 2022
Dle oboru:
Na Průhoně 4800
Na Moráni 4803
Černovická 5831