Zedník
1.9.2020
50. výročí Střední zdravotnické školy
7.9.2020

RVP 36-66-H/01 MONTÉR SUCHÝCH STAVEB

ŠVP MONTÉR SUCHÝCH STAVEB

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent oboru montér suchých staveb se uplatní ve stavebních firmách v povolání sádrokartonář, montér zateplovacích systémů, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní konstrukce ze sádrokartonových, sádrovláknitých i jiných druhů desek tj. příčky, podhledy, předsazené stěny, úpravy podkroví, bytová jádra, podlahy, suché omítky.
 • Provádí také vnitřní a vnější zateplovací  systémy včetně opláštění dřevostaveb.

Získané dovednosti:

Absolvent oboru montér suchých staveb je schopen provádět:

 • všechny typy příček ze sádrokartonu včetně mezibytových a bezpečnostních,
 • všechny typy podhledů ze sádrokartonu včetně kazetových, samonosných,
 • všechny typy předsazených stěn ze sádrokartonu,
 • všechny typy podlah ze sádrokartonu včetně dutinových  a podlah s vytápěním,
 • sádrokartonové konstrukce v podkroví u střešních nástaveb a vestaveb,
 • montáž akustických konstrukcí ze sádrokartonu,
 • sádrokartonové konstrukce při rekonstrukcích bytových jader,
 • montáž obloukových konstrukcí ze sádrokartonu.

Ovládá i speciální práce na stavbách:

 • zateplování budov vnitřní i vnější,
 • povrchové úpravy sádrokartonových konstrukcí,
 • montáž protipožárních konstrukcí.

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – lešenářské kurzy
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty