Napsali o nás 2020/2021
1.9.2020
Elektrikář pro stroje a zařízení
1.9.2020

RVP 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK

ŠVP ZÁMEČNÍK

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Zámečnické práce a odborné práce v oblasti údržby, seřizování a oprav strojů, zařízení a požární techniky. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.

Získané dovednosti:

 • absolvent ovládá ruční i strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí; provádí montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení z oblasti strojírenské výroby, průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravy, zařízení domácností apod.,
 • absolvent ovládá dovednosti spojené s údržbou a opravami zařízení požární techniky.

Svářečské oprávnění:

 • ZK 135 W01 – ruční obloukové svařování CO2
 • ZP 311-2 W01 – zaškolení pro pálení plamenem

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – kurzy svářečského oprávnění
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty