Harmonogram maturitních zkoušek 2022 – jaro

Rozpis maturitních zkoušek na ESOZ Chomutov ve š. r. 2021-2022 rozpis_mz_jaro_2022

Maturitní kalendář | Maturitní zkouška (cermat.cz)

1. Harmonogram ukončení studia

1.1 Uzavření klasifikace

  • 07. 04. 2022 (třída PS4.A)
  • 19. 04. 2022 (třída PS4.B)
  • 25. 04. 2022 (třídy OA4., OS4., ZA5.D)
  • 27. 04. 2022 (třídy BO4., ME4., PO4., TPO4.)
  • Za přípravu a průběh klasifikace zodpovídá VUP a třídní učitel.

1.2 Vydání ročníkových vysvědčení – ukončení výuky

  • 13. 04. 2022 (třída PS4.A)
  • 22. 04. 2022 (třídA PS4.B)
  • 27. 04. 2022 (třídy OA4., OS4.)
  • 29. 04. 2022 (třídy BO4., ME4., PO4., TPO4., ZA5.D)
  • Za přípravu a vydání ročníkového vysvědčení zodpovídá třídní učitel.

2. Harmonogram maturitních zkoušek

2.1 Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky

Datum konání Místo konání Čas Název třídy Zodpovědnost za přípravu a průběh

04. 04. – 05. 04. 2022

odborné učebny

ul. Školní

od 7 hod. 00 min. ME4.

Mgr. Josef Lancoš

04. 04. – 05. 04. 2022

odborné učebny

ul. Školní

od 7 hod. 00 min. MEZ4.

Mgr. Josef Lancoš

19. 04. – 22. 04. 2022

KZ Chomutov od 6 hod. 30 min. PS4.A

Mgr. Monika Pouzarová

25. 04. – 29. 04. 2022

KZ Chomutov od 6 hod. 30 min. PS4.B

Mgr. Andrea Kurucová

28. 04. – 29. 04. 2022

odborné učebny

ul. Na Průhoně

od 8 hod. PO4.

Bc. Petr Dudek

28. 04. 2022

kmenové učebny

ul. Černovická

od 8 hod. OA4.

Ing. Věra Pelešková

29. 04. 2022

učebna PEK a IT

ul. Černovická

od 8 hod. OA4.

Mgr. Josef Vejlupek

28. 04. 2022

kmenové učebny

ul. Černovická

od 8 hod. OS4.

Ing. Věra Pelešková

29. 04. 2022

učebna PEK a IT

ul. Černovická

od 8 hod. OS4.

Mgr. Josef Vejlupek

09. 05. – 13. 05. 2022

KZ Chomutov od 6 hod. 30 min. ZA5D.

Bc. Alena Habalová

2.2 Písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Datum konání

Zkušební předmět Forma zkoušky

Zahájení přípravy zkoušky v učebně

06. 04. 2022

Český jazyk a literatura písemná práce

13.00 hod.

07. 04. 2022

Anglický jazyk písemná práce

13.00 hod.

07. 04. 2022 Německý jazyk písemná práce

13.00 hod.

2.3 Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 

Datum konání

Zkušební předmět Forma zkoušky

Zahájení přípravy zkoušky v učebně

02. 05. 2022

Matematika didaktický test

8.00 hod.

Anglický jazyk

didaktický test

13.00 hod.

03. 05. 2022

Český jazyk a literatura didaktický test

8.00 hod.

04. 05. 2022

Německý jazyk didaktický test

13.00 hod.

2.4 Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

Datum konání

Místo konání Čas Název třídy

16. 05. – 18. 05. 2022

učebna  B6 po4_rozpis_umz

PO4.

19. 05. – 20. 05. 2022

učebna  B6 tpo4_rozpis_umz

TPO4.

16. 05. – 20. 05. 2022

učebna dálkového studia ps4a_rozpis_umz

PS4.A

23. 05. – 27. 05. 2022

učebna dálkového studia ps4b_rozpis_umz

PS4.B

25. 05. – 27. 05. 2022 učebna  B6 me4_rozpis_umz

mez4_rozpis_umz

ME4.

23. 05. – 25. 05. 2022

učebna A20 oa4_rozpis_umz

OA4.

26. 05. – 27. 05. 2022

učebna A20 os4_rozpis_umz

OS4.

30. 05. – 03. 06. 2022

učebna  B6 bo4_rozpis_umz

BO4.

30. 05. – 03. 06. 2022

učebna dálkového studia za5d_rozpis_umz

ZA5D.