Harmonogram maturitních zkoušek 2023 – jaro

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK – JARO 2023

1. HARMONOGRAM UKONČENÍ STUDIA

1.1 UZAVŘENÍ KLASIFIKACE

  • 17. 04. 2023 – třída PS4.
  • 24. 04. 2023 – všechny třídy mimo PS4.
  • Za přípravu a průběh klasifikace zodpovídá ZŘŠ a třídní učitel.

1.2 VYDÁNÍ ROČNÍKOVÝCH VYSVĚDČENÍ – UKONČENÍ VÝUKY

  • 21. 04. 2023 – třída PS4.
  • 28. 04. 2023 – všechny třídy mimo PS4.
  • Za přípravu a vydání ročníkového vysvědčení zodpovídá třídní učitel.

2. HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK

2.1 PRAKTICKÁ zkouška profilové části maturitní zkoušky

Datum konání Místo konání Čas Název třídy Zodpovědnost za přípravu a průběh
20. 04. – 21. 04. 2023 odborné učebny ul. Školní od 07,00 hodin ME4.A Mgr. Josef Lancoš
20. 04. – 21. 04. 2023 odborné učebny ul. Školní od 07,00 hodin ME4.B Mgr. Josef Lancoš
24. 04. – 28. 04. 2023 KZ Chomutov od 06,30 hodin PS4. Bc. Alena Habalová
27. 04. – 28. 04. 2023 odborné učebny ul. Na Průhoně od 08,00 hodin PO4. Bc. Petr Dudek
27. 04. 2023 odborné učebny ul. Černovická od 08,00 hodin OA4. Ing. Lucie Zatloukalová
28. 04. 2023 učebna PEK a IT ul. Černovická od 08,00 hodin OA4. Ing. Josef Vejlupek

2.2 PÍSEMNÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky

Datum konání Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy zkoušky v učebně
11. 04. 2023 Český jazyk a literatura písemná práce 13,00 hodin
12. 04. 2023 Anglický jazyk písemná práce 13,00 hodin
12. 04. 2023 Německý jazyk písemná práce 13,00 hodin

2.3 PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části maturitní zkoušky

Datum konání Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy zkoušky v učebně

02. 05. 2023

Matematika didaktický test 08,00 hodin
Anglický jazyk didaktický test 13,30 hodin
03. 05. 2023 Český jazyk a literatura didaktický test 08,00 hodin
04. 05. 2023 Německý jazyk didaktický test 13,00 hodin

2.4 ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové a společné části maturitní zkoušky

Datum konání Místo konání Čas Název třídy
16. 05. – 18. 05. 2023 učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek PO4.
16. 05. – 19. 05. 2023 učebna dálkového studia dle rozpisu zkoušek SC4.
19. 05. – 24. 05. 2023 učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek TPO4.
22. 05. – 26. 05. 2023 učebna dálkového studia dle rozpisu zkoušek PS4.
25. 05. – 29. 05. 2023 učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek ME4.A
29. 05. – 01. 06. 2023 učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek ME4.B
29. 05. – 02. 06. 2023 učebna A 20 dle rozpisu zkoušek OA4.
31. 05. – 05. 06. 2023 učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek BO4.A
06. 06. – 09. 06. 2023 učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek BO4.B

Rozpis maturitních zkoušek na ESOZ Chomutov ve š. r. 2022-2023 rozpis_mz_jaro_2023