Harmonogram maturitních zkoušek 2021 – jaro

HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK – JARO 2021

1. HARMONOGRAM UKONČENÍ STUDIA

1.1 UZAVŘENÍ KLASIFIKACE

  • 14. 05. 2021
  • Za přípravu a průběh klasifikace zodpovídá VUP a třídní učitel.

1.2 VYDÁNÍ ROČNÍKOVÝCH VYSVĚDČENÍ

  • 19. 05. 2021 (třídy PO4., OA4., ZA4.)
  • 21. 05. 2021 (třídy BO4., ME4.,TPO4., SC4., ZA5.D)
  • Za přípravu a vydání ročníkového vysvědčení zodpovídá třídní učitel.

2. HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK

2.1 PRAKTICKÁ zkouška profilové části maturitní zkoušky – řádný termín

Datum konání Místo konání Čas Název třídy Zodpovědnost za přípravu a průběh
17. 05. – 18. 05. 2021 odborné učebny ul. Školní od 7:00 hodin ME4. Mgr. Josef Lancoš
17. 05. – 18. 05. 2021 odborné učebny ul. Školní od 7:00 hodin MEZ4. Mgr. Josef Lancoš
17. 05. 2021 kmenové učebny ul. Černovická od 8:00 hodin OA4. Ing. Hedvika Hlaváčková
Ing. Věra Pelešková
17. 05. – 20. 05. 2021 Nemocnice Chomutov, případně odborné učebny SZŠ od 7:15 hodin ZA5D. Bc. Alena Habalová
06. 05. – 07. 05. 2021 odborné učebny ul. Na Průhoně od 8:00 hodin PO4. Bc. Petr Dudek

2.1 PRAKTICKÁ zkouška profilové části maturitní zkoušky – mimořádný termín

Datum konání Místo konání Čas Název třídy Zodpovědnost za přípravu a průběh
15. 06. 2021 odborné učebny ul. Školní od 7:00 hodin ME4. Mgr. Josef Lancoš
15. 06. 2021 odborné učebny ul. Školní od 7:00 hodin MEZ4. Mgr. Josef Lancoš
08. 06. 2021 kmenové učebny ul. Černovická od 8:00 hodin OA4. Ing. Hedvika Hlaváčková
Ing. Věra Pelešková
14. 06. – 15. 06. 2021 Nemocnice Chomutov, případně odborné učebny SZŠ od 7:15 hodin ZA5D. Bc. Alena Habalová
10. 06. 2021 odborné učebny ul. Na Průhoně od 8:00 hodin PO4. Bc. Petr Dudek

2.2 PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části maturitní zkoušky – řádný termín

Datum konání Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy zkoušky v učebně

24. 05. 2021

Matematika didaktický test 8:00 hodin

Anglický jazyk

didaktický test

13:30 hodin

25. 05. 2021

Český jazyk a literatura

didaktický test

8:00 hodin

26. 05. 2021

Matematika rozšiřující

didaktický test

8:00 hodin

Německý jazyk didaktický test

13:00 hodin

Ruský jazyk didaktický test

13:00 hodin

2.2 PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části maturitní zkoušky – mimořádný termín

Datum konání Zkušební předmět Forma zkoušky Zahájení přípravy zkoušky v učebně

07. 07. 2021

Matematika didaktický test 8:00 hodin

Anglický jazyk

didaktický test

13:30 hodin

08. 07. 2021

Český jazyk a literatura

didaktický test

8:00 hodin

09. 07. 2021

Matematika rozšiřující

didaktický test

8:00 hodin

Německý jazyk didaktický test

13:00 hodin

Ruský jazyk didaktický test

13:00 hodin

Didaktické testy v mimořádném termínu se budou konat na spádové škole.

2.3 ÚSTNÍ ZKOUŠKY profilové a společné části maturitní zkoušky

Datum konání Místo konání Čas Název třídy

01. 06. – 02. 06. 2021

učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek

PO4.

03. 06. – 04. 06. 2021

učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek

TPO4.

01. 06. – 04. 06. 2021

učebna OA 4 dle rozpisu zkoušek OA4.

01. 06. – 04. 06. 2021

učebna dálkového studia dle rozpisu zkoušek

ZA4.

07. 06. – 11. 06. 2021

učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek

BO4.

07. 06. – 10. 06. 2021

učebna dálkového studia dle rozpisu zkoušek

ZA5D.

14. 06. – 15. 06. 2021

učebna dálkového studia dle rozpisu zkoušek

SC4.

14. 06. – 15. 06. 2021

učebna „B“- 6 dle rozpisu zkoušek

ME4.

Rozpis maturitních zkoušek na ESOZ Chomutov ve š. r. 2020-2021 rozpis_mz_jaro_2021