Zednické práce
6.1.2013
Malířské a lakýrnické práce
6.1.2013

Obor již není v nabídce vzdělání školy

 

ŠVP TESAŘSKÉ PRÁCE

RVP 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

Absolvent oboru tesařské práce se uplatní ve stavebních firmách v profesi tesař, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu. Je schopen připravovat a montovat dřevostavby, bednění pro betonové a železobetonové konstrukce, střešní a stropní konstrukce, dřevěné oplocení, vyrábět a opravovat dřevěné obaly a palety, osazovat střešní okna.

Získané dovednosti:

Absolvent oboru tesařské práce je schopen provádět:

 • vyrábět a montovat dřevostavby,
 • vyrábět, montovat a demontovat bednění betonových a železobetonových konstrukcí,
 • zhotovovat konstrukce krovů,
 • vyrábět a osazovat sbíjené a lepené střešní vazníky,
 • provádět dřevěné stropní konstrukce,
 • zhotovovat a montovat drobné stavby zahradní architektury (altány, pergoly),
 • osazovat střešní okna a další prvky do střešních konstrukcí,
 • vyrábět a opravovat přepravní palety,
 • vyrábět a montovat dřevěné oplocení.

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)./li>
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – lešenářské kurzy
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • možnosti dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu (denní nebo distanční forma)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
[purehtml id=8]

Učební dokumenty