Tesař
1.9.2020
Truhlář
1.9.2020

RVP 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD

ŠVP ELEKTRIKÁŘ PRO ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

 • Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jakou je např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.

Získané dovednosti:

 • v tomto oboru se žáci učí provádět elektrické instalace v budovách (např. rodinných domků) a v průmyslu
 • naučí se opravovat elektrické stroje a přístroje pro průmysl a domácnost. seznámí se s programovatelnými technologiemi v rámci systémových instalací budov, které vyžadují práci s počítačem a znalost programování řídicích systémů

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – lešenářské kurzy
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s VPU (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty