9.10.2018

Slavnostní zahájení III. ročníku Motivačního programu Prokopa Diviše.

V pondělí 8. října 2018 byl na naší škole za účasti zástupců společnosti ČEZ, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a Asociace energetických manažerů zahájen III. ročník Motivačního programu Prokopa Diviše.
9.10.2018

Žákovský parlament navštívil Pražský hrad

Kancelář prezidenta republiky připravila ke 100. výročí založení Československa zajímavý program, během něhož mají návštěvníci možnost navštívit reprezentační prostory Pražského hradu, ve kterých Kancelář prezidenta republiky sídlí, a ve kterých hlava státu vykonává své ústavní pravomoci.
4.10.2018

Ekonomický tým 2018

V září se žáci oboru Obchodní akademie zúčastnili krajského kola soutěže Ekonomický Tým v Děčíně.
4.10.2018

Konrad Zuse hledí přes hranice – 2 rok

Od pondělí 24. září do středy 26. září 2018 hostila naše škola 22 žáků a 3 učitele z německého Gymnázia Léona Foucaulta v Hoyerswerdě.
4.10.2018

Certifikát mobility ERASMUS+

Škola prokázala vysokou úroveň projektů mobilit v programu ERASMUS+.
4.10.2018

Montéři suchých staveb v akci

Ve dnech 18. – 20. září 2018 se žáci 3. ročníku učebního oboru montér suchých staveb, Michal Kolitsch a Lukáš Gašpar, zúčastnili 8. ročníku mezinárodní soutěže učňů Řemeslo / Skill 2018.
2.10.2018

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní

I v letošním školním roce mohou žáci 3. a 4. ročníku oboru vzdělání Zdravotnický asistent požádat o stipendium z Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s.
27.9.2018

Evropský den jazyků na SZŠ 2018

Evropský den jazyků (EDJ) se slaví každoročně 26. září a klade si za cíl upozornit na důležitost jazykového vzdělávání pro naše osobní i pracovní životy a poukázat na jazykovou a kulturní pestrost.
24.9.2018

Úklid v nemocnici

Členové Žákovského parlamentu ESOZ se na svém prvním zářijovém zasedání dohodli, že zvelebí parkový prostor v areálu K.Z., a s. – Nemocnice Chomutov, nad kterým má naše škola několikaletý patronát.
21.9.2018

Slavnostní předání výučních listů oboru Elektrikář

Dne 21. 9. 2018, v krásných prostorách Starobylé radnice města Chomutova, předal Mgr. Jan Mareš, MBA  úspěšným absolventům Přípravného kurzu Elektrikář výuční listy.
19.9.2018

Exkurze v rámci projektu Energie pod pokličkou

Dne 6 .9. 2018 se naši žáci účastnili exkurze v rámci projektu Energie pod pokličkou, který je realizován za finanční podpory Statutárního města Chomutov.
14.9.2018

Teribear 2018

Vybrali jsme si poslední tropický den tohoto roku a vyrazili jsme, jako každý rok, na charitativní běh Teribear hýbe Prahou, aneb prima den s medvědem pro Nadaci Terezy Maxové.
10.9.2018

Sportovní den v Sokolově

6. 9. 2018 se naši žáci účastnili v Sokolově, sportovního dne, pod názvem Zamakáme a užijeme si to!
4.9.2018

Nový školní rok odstartován

Nový školní rok odstartován Školní rok 2018/2019 začal příjemně, a to víkendem. Na chomutovském náměstí se dopoledne sešli sportovní nadšenci a fanoušci, protože se konal druhý […]
4.9.2018

Praktická sestra od 1.9.2018

Dne 17. dubna 2018 byl schválen nový studijní obor pro zdravotnické školy Praktická sestra (RVP 53-41-M/03), který mohou školy vyučovat od 1. 9. 2018 a naše škola s ním již začíná.
23.8.2018

Opravné závěrečné zkoušky 2018

Opravnou zkoušku konají žáci, kteří byli v řádném termínu konání ZZ z některé její části klasifikováni stupněm 5 - nedostatečný.
3.8.2018

5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.
30.7.2018

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Informace o přijetí či nepřijetí do maturitních oborů naší školy v rámci 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.
3.7.2018

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.
29.6.2018

Zdravotní sestrou na zkoušku

V samém závěru letošního školního roku navštívili Střední zdravotnickou školu v Chomutově žáci ze Základní školy Zahradní. Budoucí zdravotní sestřičky ukázaly žákům šestých tříd, jaké odborné dovednosti získaly […]
28.6.2018

Zamakáme a užijeme si to

26. 6. 2018 v areálu Kamencového jezera v Chomutově proběhlo zábavné sportovní odpoledne v rámci projektu Zůstaňte s námi po škole, aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji ...
27.6.2018

ZUSE – zapojení nových žáků do projektu

Dnes proběhl projektový den, ve kterém byl projekt Konrad Zuse hledí přes hranice představen žákům třídy ME1. Právě tito žáci budou do projektu zapojeni ve školním roce 2018/2019.
23.6.2018

Soutěž v disciplínách TFA – Semily 2018

V úterý 19. června 2018 jsme se na pozvání ISŠ Semily zúčastnili 1. ročníku Studentského TFA. Vyučují zde obor Požární ochrana a mají stejně zapálené žáky 1. ročníku do tohoto sportu, tak jako my, proto jsme byli rádi, že si naši kluci mohou poměřit síly s chlapci ve stejné věkové kategorii. Soutěž se konala v krásném prostředí parku podél řeky Jizery.
23.6.2018

Soutěž v disciplínách TFA – Dubno 2018

Každoročně se účastníme závodů v TFA disciplínách na spřátelené škole v Dubně u Příbrami. Ani letos tomu nebylo jinak. Letos naše barvy, radioaktivně zelenou, hájili strojníci ze třídy PO1.
20.6.2018

Minimaturita z Ošetřovatelství

Minimaturita z předmětu Ošetřovatelství (OSE) Dne 14.6. 2018 absolvovali žáci druhého ročníku oboru vzdělání Zdravotnický asistent na pracovišti zdravotnické školy souhrnné opakování probraného učiva z předmětu ošetřovatelství za 1. a […]
19.6.2018

Žákovský parlament na zdrávce

Žákovský parlament ESOZ, pracoviště Střední zdravotnické školy se na svém květnovém zasedání rozhodl, že ještě před odchodem na prázdniny uskuteční dvě dobročinné akce.
18.6.2018

Návštěva jaderné elektrárny Temelín

Exkurze jsme se zúčastnili 15. června 2018. Exkurze odstartovala na zámečku Vysoký Hrádek, kde má sídlo info centrum jaderná elektrárny Temelín.
18.6.2018

Sportovně turistický kurz Lipno 2018

Letošní sportovně turistický kurz oborů OA a SM v Lipně.
13.6.2018

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.
12.6.2018

Praktická zkouška závěrečné zkoušky na úseku elektro a stavo

Ve dnech 4 .- 5. června 2018 proběhly závěrečné zkoušky u oborů s výučním listem: Elektrikář, Instalatér a Zedník. V těchto dnech žáci měli prokázat praktické dovednosti dle jednotného zadání praktické zkoušky.
8.6.2018

Setkání kariérových a výchovných poradců na pracovišti SZŠ

Dne 7. června se na naší škole konalo první setkání kariérových a výchovných poradců v rámci projektu „Systémové řešení - motivace a vzdělávání pedagogů“.
8.6.2018

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Informace o přijetí či nepřijetí do maturitních oborů naší školy v rámci 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.
30.11.2018

Firma Alcaplast u instalatérů

Dne 30. 11. 2018 se uskutečnilo odborné školení firmy Alcaplast, která je největším výrobcem sanitárního vybavení ve střední a východní Evropě.
13.12.2018

Žáci ESOZ jsou absolventy bronzového stupně programu DofE.

Naši žáci, Jakub Šrubař, Lucie Vaněčková, Lucie Rokosová, Dominik Šebek a Matěj Dvořák, získali bronzový stupeň DofE, který plnili 6 měsíců.
13.12.2018

Žákovský parlament na Průhoně

V pondělí 11. prosince 2018 proběhlo v tomto školním roce druhé zasedání žákovského parlamentu.
17.12.2018

Vánoční turnaj ve florbalu na SOŠEaS 2018

Systém turnaje a rozpis zápasů.
20.12.2018

Vánoční turnaj v badmintonu na SOŠEaS 2018

Systém turnaje a rozpis zápasů v badmintonu.
20.12.2018

ZUSE – skleněný člověk

        Během dalšího workshopu v rámci projektu Konrad Zuse hledí přes hranice účastníci vyráběli „skleněného člověka“, který bude součástí výstavní expozice v muzeu Konrada Zuse […]
22.1.2019

Učeň Instalatér 2019

V úterý 22. 1. 2019 se v dílnách instalatérů konalo nejen krajské kolo Ústeckého kraje soutěže Učeň instalatér 2019
7.3.2019

Celostátní soutěž zručnosti KOVO Junior 2019 – zámečník

Dne 6. března 2019 pořádala naše škola regionální kolo Ústeckého kraje celostátní soutěže zručnosti KOVO Junior 2019 – zámečník.
7.3.2019

Zasedání žákovského parlamentu

Žákovský parlament a plánování akcí.
5.4.2019

Učitelský volejbal 2019

Výsledky a informace k 48. ročníku volejbalového turnaje ke Dni učitelů.
11.4.2019

KOVO Junior 2019 Strojní mechanik – celostátní kolo

Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 proběhla na Střední škole technické v Opavě,  celostátní soutěž zručnosti, určená žákům oborů Strojní mechanik.
25.4.2019

Soutěž svářečů

V Mostě se konala soutěž „O zlatou kuklu společnosti SIAD“