Erasmus Days 2020 na naší škole

Certifikační systém společnosti ECDL v profilové části MZ
14.10.2020
Den vzniku samostatného československého státu 28. října
28.10.2020

V České republice se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci účastnila více než stovka vzdělávacích organizací oblíbeného programu, který proběhl od 15. do 17. října letošního roku. Program nese název Erasmus Days. Cílem oslav Erasmus Days je zviditelnit jednotlivé projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu pro všechny zapojené.

Naše škola nebyla výjimkou. Škola se do oslav zapojila z toho důvodu, že v uplynulém roce realizovala projekty s podporou programu Erasmus+. Program Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností formou studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí. Kvůli aktuální epidemiologické situaci škola akci uzpůsobila online prostoru. Setkání v online prostoru proběhlo s devátým ročníkem 2. ZŠ Chomutov, Zahradní ul. V úvodu byli žáci ZŠ seznámeni s programem Erasmus +. Následovaly prezentace zážitků absolventů zahraničních studijních výjezdů či stáží. Prezentace se týkaly především ekologického projektu Where I live…, který vznikl za spolupráce s polskou partnerskou školou v polském Morągu. Zážitky z projektu a jeho program prezentoval žák Martin Fridrich (SZŠ). Následovala krátká prezentace zážitků žáků, kteří absolvovali pracovní stáž ve Španělsku. Informace o této stáži zprostředkovali žáci 4. ročníku OA, Jindřich Ungr a Tomáš Sova. Valná většina žáků základní školy o programu nikdy neslyšela, a tak se setkání shledalo s upřímným zájmem. Doufejme, že v příštím roce proběhne podobná akce již v reálném prostoru, a žáci se tak budou moci podělit o své zážitky a zkušenosti tzv. z očí do očí.