14.3.2018

KOVO Junior 2018 – zámečník

Naše škola převzala v tomto roce roli organizátora regionálního kola soutěže zručnosti v rámci celostátní soutěže KOVO Junior 2018 - zámečník.
14.3.2018

Učen instalatér 2018 – krajské kolo

V prostorách naší školy se uskutečnilo krajské kolo soutěže Učeň instalatér 2018.
12.3.2018

Psychologická olympiáda 2018

Ve čtvrtek 1. března 2018 se na Střední zdravotnické škole v Chomutově konal již 18. ročník psychologické olympiády. Její téma „Kam kráčíme“ bylo vyhlášeno celostátní předmětovou komisí psychologie již v září loňského roku.
12.3.2018

Exkurze do Polska

Exkurze do Krakova a Osvětimi
2.3.2018

Spolupráce v polském Morągu

Jaké je to učit v polské škole vyjel stínovat a zároveň vyzkoušet Mgr. Marek Kowalski, učitel a metodik prevence SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ,  Chomutov.
28.2.2018

Další profesní vzdělávání zahájeno na Střední zdravotnické škole – kvalifikační kurz Sanitář

Dnem 6. února 2018 zahájila škola další etapu profesního vzdělání dospělých. Akreditace Ministerstva zdravotnictví škole umožňuje realizovat kurz Sanitář.
28.2.2018

Zdravotničtí asistenti předávají své znalosti žákům mateřských a základních škol

Ve čtvrtek 22. února čtyři žáci 2. ročníku oboru vzdělání Zdravotnický asistent společně s Mgr. Evou Kosinovou navštívili Základní školu Zahradní s vrstevnickým programem „Nebojím se poskytnout první pomoc“.
26.2.2018

Neobvyklá výuka žáků i pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci ze stavební části naší školy již dlouho spolupracují s firmou Knauf Praha s.r.o. v rámci výuky učebního oboru Montér suchých staveb.
23.2.2018

Spolupráce školy a Severočeských dolů a.s. přináší úspěchy

Memorandum o spolupráci mezi naší školou, Severočeskými doly a.s. a Ústeckým krajem, uzavřené v loňském roce, přináší dobré výsledky.
21.2.2018

Pololetní vyhodnocení motivačního programu Prokopa Diviše

Na začátku měsíce února proběhlo na naší škole průběžné vyhodnocení 2. ročníku Motivačního programu Prokopa Diviše.
20.2.2018

Třetí den otevřených dveří ve školním roce 2017-2018

Dne 14. února 2018 se na naší škole konal v pořadí již třetí den otevřených dveří v tomto školním roce.
16.2.2018

Ocenění nejlepších YouTuberů

V měsíci lednu proběhla soutěž o nejlepší video vytvořené v rámci Klubu youtuberů v projektu "Zůstaňte s námi po škole".
13.2.2018

Škola přivezla sice „bramborovou“ medaili, ale je to také úspěch

Letošní 23. ročník Mezinárodní přehlídky odborných dovedností elektrotechnických škol opět potvrdil, že kvality absolventů našich škol jsou na vysoké úrovni.
12.2.2018

O zdravotnické asistenty (praktické sestry) je na trhu práce velký zájem

Pracoviště Střední zdravotnické školy v Chomutově úzce spolupracuje s Krajskou zdravotní, a.s., Sociálními službami Chomutov, p. o. a Nemocnicí Kadaň. Žáci oborů vzdělání Zdravotnický asistent a Sociální činnost […]
12.2.2018

Veletrh Střechy Praha 2018

Žáci stavebních oborů naší školy se 8. února 2018 vydali do Prahy na výstaviště v Letňanech, kde právě probíhal 20. ročník veletrhu Střechy.
29.1.2018

Kraje pro bezpečný internet 2017

Ve snaze děti a mladé lidi ochránit před možnými riziky se také Ústecký kraj zapojil do projektu Kraje pro bezpečný internet.
16.1.2018

Hasit

Na sklonku loňského roku si firma Hasit - Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. objednala na stavební části Na Moráni pronájem zasedací místnosti. 12. ledna 2018 se zde uskutečnilo plánované školení pro zaměstnance stavebních firem našeho regionu a seznámení s novými produkty firmy dodávanými na trh.
10.1.2018

Projekt Where I live …

V rámci projektu Where I live ... jsme přivítali naše partnery z Polska.
9.1.2018

Zdravotničtí asistenti se stali Ježíškovými vnoučaty

Budoucí zdravotničtí asistenti se rozhodli zapojit do projektu Ježíškova vnoučata.
2.1.2018

Hlasování o nejzajímavější video 2017

23. listopadu 2017 proběhlo v rámci projektu "Zůstaňte s námi po škole, aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém kraji“ setkání s youtubery.
22.12.2017

Vánoční zpívání v nemocnici

Žáci třídy ZA3. si připravili pro pacienty, o které se starají během školního roku v rámci předmětu ošetřování nemocných, pásmo vánočních koled a vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka.
20.12.2017

Exkurze do Drážďan

Předvánoční návštěva sousedního Německa.
18.12.2017

Rekvalifikační kurz ZEDNICTVÍ

Na stavební části školy Na Moráni proběhl ve dnech 11. – 15. prosince 2017 rekvalifikační kurz ZEDNICTVÍ. Kurz proběhl v rámci projektu „Prostupné zaměstnání v Chomutově“.
18.12.2017

Vánoční turnaj v malé kopané na SOŠ E a S

Systém turnaje a rozpis zápasů.
18.12.2017

ZUSE – Workshop v Chomutově

V pondělí 18. prosince 2017 proběhla další workshop účastníků projektu Konrad Zuse hledí před hranice.
18.12.2017

Dny otevřených dveří ve školním roce 2017/2018

Necelé tři měsíce chybí do výběru školy žákům, kteří letos vycházejí ze základních škol. Den otevřených dveří byl pro ně výbornou příležitostí jak poznat chod školy, seznámit se s nabízenými obory.
14.12.2017

Spolupráce s rakouskou sítí center pro seniory

Střední zdravotnickou školu v Chomutově navštívila dne 11. prosince 2017 paní Martina Obenaus, MBA, která sama v roce 1991 školu úspěšně absolvovala a po maturitní zkoušce odjela pracovat jako zdravotní sestra do Rakouska.
12.12.2017

Praktický seminář firem SYSTHERM s.r.o. a Hilti

Dne 5. 12. 2017 v dílnách oboru Instalatér uskutečnil seminář ABZ (aktivita, budoucnost, zkušenost) pořádaný firmou SYSTHERM s.r.o.– zabývá se kompletním řešením systémů zásobování teplem a firmou Hilti – výroba a návrh produktů a nářadí pro práci na stavbě.
12.12.2017

Nejsem na světě sám – soutěž

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, pracoviště Kadaň a Jiří Šedý vyhlásili před letošními letními prázdninami 9. ročník mezinárodní literární a výtvarné soutěže o cenu Jiřího Šedého "Nejsem na světě sám" - téma „MOJE NEJVĚTŠÍ RADOST"
8.12.2017

Drážďany 2017

Žáci naší škloly navštívili v průběhu adventního období německé Drážďany. Během celodenní exkurze jsme prošli Hygienické muzeum a vánoční trhy na náměstí Altmarkt.
4.12.2017

Exkurze Nemocnice Kadaň

27. listopadu navštívili žáci 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent kadaňskou nemocnici, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje.
30.11.2017

První pomoc hravě

Účastníci projektu se v průběhu výuky první pomoci naučili prostřednictvím modelových situací vyšetřit zraněného, zastavit různé formy krvácení, resuscitovat.
26.6.2019

ZUSE – další workshop pro naše žáky

Ve středu 26. června proběhl další workshop v rámci projektu Konrad Zuse hledí přes hranice.
10.9.2019

Primární prevence zážitkem

Pedagogové našeho poradenského pracoviště RaDoSt připravili pro žáky druhých ročníků návštěvu Sociálního centra Kamínek.
10.9.2019

Žáci pracují na zakázce…

Pokládka zemnícího pásku a uložení zemnících tyčí v rámci výuky učebního oboru Elektrikář
27.9.2019

ZUSE – zahajovací workshop 2019-2020

Od středy 25. září do pátku 27. září 2019 hostila naše škola 22 žáků a 3 učitele z německého Gymnázia Léona Foucaulta v Hoyerswerdě.
30.9.2019

Soutěž ve školních disciplínách TFA

Na start 5. ročníku soutěže O pohár ředitele školy v disciplínách silového víceboje TFA se postavilo 28 borců a 3 studentky.
4.10.2019

Machři roku 2019

Soutěže se zúčastnili i naši truhláři.
9.10.2019

Distribuční maturita 2019

I letos jsme se zúčastnili a v celkovém hodnocení skončili na 2. místě.
17.10.2019

Exkurze do Jáchymova

Projekt Energie pod pokličkou zavítal do tajemného Jáchymova a jeho štol.
27.10.2019

Týden odborných dovedností a Dny stavitelství

  tyden_odbornych_dovednosti_2019_propozice
7.11.2019

Stříbrná ceremonie DofE

Další ocenění našich žáků v rámci projektu DofE - stříbrná cena.
9.11.2019

Energie pod pokličkou

Projekt Energie pod pokličkou plynule navazuje na úspěchy z let minulých.
20.11.2019

Týden odborných dovedností 2019 – Na Průhoně

Týden odborných dovedností 2019