Pracoviště Na Průhoně (SOŠ-E)

na_pruhoneStřední odborná škola energetická

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace vznikla k 1. září 2007 transformací Integrované střední školy energetické Chomutov a Střední školy stavební Chomutov.

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace zahájila svou vzdělávací činnost v roce 1951 jako Středisko pracovního dorostu energetiky. Takto, tedy s přípravou dělnických profesí pro českou energetiku, resp.jako odborné učiliště, působilo až do roku 1978. V tomto roce přešlo do vzdělávací soustavy jako střední odborné učiliště s právem poskytovat maturitní vzdělání s tím, že patří do organizační složky ČEZ – Severočeské elektrárny Komořany a později ČEZ Elektrárny  Tušimice. Zlomovým rokem v právním postavení se stálá rok 1991, kdy přechází z podnikové řízení do zřizovatelské kompetence státu reprezentovaného Ministerstvem pro hospodářský rozvoj a politiku a získává právní samostatnost. V roce 1994 pak do vzdělávací nabídky zařazuje obory středních průmyslových škol a stává se integrovanou střední školou. Období let 1998 až 2000 je pak pro školu znamená změnu zřizovatele: Ministerstvo školství a následně Ústecký kraj.

Teoretické i praktické vyučování nejdříve probíhalo v historických budovách  z  konce 19. století. Některé z nich po provedených rekonstrukcích využívá škola dodnes. V  roce 1986 se teoretická část vzdělávání přemístila  do areálu v lokalitě Na Průhoně, kde má také v současné době sídlo management školy.

V současné době se v oborech vzdělávání zakončených závěrečnou zkouškou nebo  maturitní  zkouškou připravuje přibližně 1050 žáků. Kromě toho škola ročně proškolí a vzdělá přibližně 200 účastníků systému dalšího vzdělávání. Zájemcům je k dispozici kvalitní ubytování ve vlastních domovech mládeže hotelového typu a stravování s výběrem ze dvou hlavních jídel v moderních školních jídelnách.

Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou významných podnikatelských subjektů. Například ČEZ a.s., REGIONSTAV (ABC spol. s r.o.), Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky apod. Při zajištění výuky spolupracuje s významnými podnikatelskými subjekty regionu, ale i celé České republiky. Je čelem řady významných profesních uskupení a svazů: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Hospodářská komora ČR, Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, Asociace pro využití tepelných čerpadel, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR o.p., Unie školských asociací – CZESHA apod. Vedoucí pracovníci působí v řadě poradenských orgánů při celostátních institucích: Národní ústav odborného vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Sektorová rada energetiky apod.

Aktivity školy významně doplňuje projektová činnost a mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráci mobilitami pracovníků a žáků rozvíjíme s partnerskými školami a organizacemi v Německu, Finsku, Dánsku, Holandsku, Norsku, Litvě, Španělsku, Slovensku, Rakousku  atd. Aktivně pracujeme v programech mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci a Socrates. Rozvoj školy významně podporuje projektová činnost v programech ESF, PHARE, EQUAL a zejména participace na národních systémových projektech, které řeší problematiku kvality vzdělávání, uznávání výsledků dalšího vzdělávání a ukončování studia ve středních školách. Součástí filosofie školy je také zajištění volnočasových aktivit žáků. K dispozici je využití ICT, možnosti sportovních aktivit v rámci školního sportovního klubu (volejbal, florbal, sálová kopaná), ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, který při škole vznikl, působí kroužek požárního sportu. Vzhledem k tomu, že škola nemůže svou nabídkou pokrýt celé spektrum zájmu, spolupracuje s řadou další organizací města Chomutov.

Využití personálních i výrobních kapacit školy doplňuje oblast produktivních prací a hospodářské činnosti, jejíž výsledky slouží k podpoře vlastního vzdělávacího procesu. Internetové stránky školy, které jste právě navštívili, nemohou poskytnout celkový obraz o škole. Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte naše pracovníky, rádi Vám Vaše dotazy zodpoví.