Uctění památky T. G. Masaryka
6.3.2021
Ubytování v domovech mládeže ve školním roce 2021 – 2022
8.3.2021

V souladu s OOP č. j.: MSMT-43073/2020-3 a Kritérii přijímacího řízení pro školní rok 2021 – 2022 rozhodl ředitel školy o konání (nekonání) jednotné přijímací zkoušky v jednotlivých oborech vzdělání.

Obory vzdělání, ve kterých uchazeči jednotnou přijímací zkoušku konat NEBUDOU

Obory vzdělání, ve kterých uchazeči jednotnou přijímací zkoušku konat BUDOU

Informační dopisy

Informace o průběhu přijímacího řízení a pozvánky ke konání zkoušek obdrží uchazeči a jejich zákonní zástupci po 15. 3. 2021.

Přípravný seminář

Dále uchazeči a zákonní zástupci obdrží emailem informaci o konání online přípravných seminářů na jednotnou přijímací zkoušku.