Odborný seminář „Propojování vzdělávání ve školách a v muzeu“

Bezpečnostně právní činnost v akci
2.9.2021
Sportovně turistický a vodácký kurz v Perštejně 2021
14.9.2021

Poslední prázdninový den, 31. srpna 2021, se učitelé odborných předmětů stavebních a dřevozpracujících oborů zúčastnili odborného semináře. Ten se konal v městě Plasy na severním Plzeňsku, a to v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea.

Seminář s názvem „Propojování vzdělávání ve školách a v muzeu“ byl velmi zajímavý a poutavý. Představil edukační programy v muzeu, soutěže pro žáky i veřejnost, vzdělávací aktivity s vazbou na trh práce a volbu povolání a projekt Startin. Práci s edukačními pomůckami si pedagogové vyzkoušeli sami, prohlédli si Centrum stavitelského dědictví NTM, seznámili se s konkrétními ukázkami vzdělávacích programů k cílovým skupinám (ZŠ, SŠ). Ochotní lektoři představili jednotlivá pracoviště připravená pro „výuku“ žáků, expozice s konkrétními ukázkami vzdělávacích programů a výstupu projektu Startin.

Do budoucna jsou lákavé rozmanité programy, edukační pomůcky i případná spolupráce s Centrem stavitelského dědictví, vhodná pro naše tesaře, truhláře, instalatéry, zedníky a montéry suchých staveb.