Získáváme zkušenosti v zahraničí
14.2.2014
Stravování pro žáky
19.2.2014

Vážení čtenáři! Začínáme seriál tzv. Nahlédnutí do výuky, kde bychom rádi ukázali, jak a co se u nás učí, a to přímým nahlédnutím do výuky. Podívejte se a přečtěte si, jak to vypadá na jedné takové hodině Somatologie na SZŠ. Přejeme hodně zábavy i poučení.

Pracujeme i s pracovními listy :)

Pracujeme i s pracovními listy

Somatologie ZA 1. A, téma: Dýchací soustava

Na začátku hodiny paní učitelka Milerová bez zbytečných okolků třídu seznámila s výsledky testu z minulé hodiny, proběhla rychlá diskuze o tom, kdo co má, nemá nebo zapomněl. Štěpánka, která byla obzvláště rozpovídaná, byla napomenuta slovy: „Štěpánko, myslíš, že se můžeme věnovat Somatologii!?“ a výuka byla zahájena.

Opakování proběhlo formou hry “Semafor”. Každý žák měl k dispozici 3 terčíky s červenou, žlutou a zelenou barvou. Paní učitelka kladla otázky, na které je možné odpovědět ano (zelená), ne (červená), nevím (žlutá). Kdo zvedne terčík nesprávné barvy, vypadává…. Vítězství Veroniky je už trochu nuda, ale boj se strhne o druhé a třetí místo – 3 nejlepší jsou “za malou jedničku” a každá jednička ze somatologie se počítá.

Následoval výklad nového učiva, funkce dýchacího systému, který byl doplněn promítáním na interaktivní tabuli (viz video). Pro laika padají samá cizí slova – hypoxie, apnoe, dyspnoe, vitální kapacita plic, spirometrie. …Budoucí zdravotničtí asistenti si pečlivě dělají poznámky do sešitů a pracovních listů. Paní učitelka mluví dost nahlas, všichni slyší, není však jisté, zda si vše zapamatují 🙂

Ke konci hodiny žáci pracovali ve skupinách s atlasy a modely a po krátké přípravě každá skupina shrnula pro celou třídu stavbu zadané části dýchací soustavy – horní cesty dýchací, stavbu hrtanu, dolní cesty dýchací (viz foto).

Hodina byla zakončena zadáním domácích úkolů – všichni si mají zopakovat dýchací soustavu, příště může být test. Znáte to, může a nemusí.  🙂

Záběry z místa

Učební materiály a prezentace