ESOZ - Metodika ke školnímu řádu v případě mimořádných opatření pro covid-19 254.3k
Formulář pro cesty mimo okres vzor 409.2k
KHS ÚK - Mimořádné opatření - omezení výuky škol - 05-10-2020_18-10-2020 477.2k
MZD ČR - Informace vydání nových mimořádných opatření - 2020-09-18 209.8k
MZD ČR - Mimořádné opatření - Omezení provozovny a služby - 2020-09-19 268.7k
MZD ČR - Mimořádné opatření - Roušky -2020-09-18 245.2k
MZD ČR - Mimořádné opatření - Zákaz a omezení hromadných akcí - 2020-09-18 362.4k
MinZdr - MO_393_ze dne 19042021_provoz škol od 26042021 212.5k
MinZdr - Usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 05. 2021 - Ochranné prostředky dýchacích cest 185.7k
MinZdr - Usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 05. 2021 - Provoz škol 387.2k
MinZdr - Usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 05. 2021 - Testování žáků 183.9k
MinZdr - Usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 05. 2021 - Školy v prirode 373.1k
MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 7.12.2020 371.2k
MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021 153.9k
MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 23. března 2021 146.4k
MŠMT - Informace k provozu škol a školských zařízení od 27022021 185.5k
MŠMT - Informace o provozu škol od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 223.5k
MŠMT - Informace pro školy a školská zařízení - platnost od 3.1.2022 229.8k
MŠMT - Informace pro školy a školská zařízení - platnost od 14.10.2020 193.9k
MŠMT - Informace pro školy a školská zařízení o aktualizaci manuálu 225.8k
MŠMT - Informace pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021 final 188.1k
MŠMT - Manuál k provozu škol a školských zařízení 951.4k
MŠMT - Manuál k provozu škol a školských zařízení a testovaní od 1. 9. 2021 727k
MŠMT - Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem - 2020-09-23 633.7k
MŠMT - Mimořádná opatření pro školy od 2020-10-12 - přehledová tabulka 154.9k
MŠMT - Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku 169.8k
MŠMT - Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku - 2020-09-23 782.2k
MŠMT - Provoz škol od 26042021 280.6k
MŠMT - Přílohy k manuálu 1.8M
MŠMT - Vyhlášení volných dnů 26-10-2020 - 27-10-2020 280.3k
MŠMT - Vyjádření k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25. 8. 2021 257.8k
MŠMT - krizová opatření od 2020-10-12 217k
MŠMT - leták do sborovny - postup KHS 285k
MŠMT - Žádost aplikace eRouška 233.7k
MŠMT a MZD ČR - tabulka PES pro školství 153.7k
OOP_maturita_2021 403.1k
OOP_závěr zkoušky 28_1 bez revizí_final_elpo 332.1k
Pokyn ke screeningovemu testovani - listopad 2021_aktualizace_02112021 418.3k
Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce vzor 341k
Vláda ČR - Mimořádné opatření č. 971 - ochrana-dychacich-cest - 2021-10-20 405k
Vláda ČR - Opatření omezení pohybu osob od 01032021 84.6k
Vláda ČR - Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 01032021 80.9k
Vláda ČR - Usnesení 200_2021_z 26032021_omezení provozu škol a školských zařízení 144.1k
Vláda ČR - Usnesení číslo 196 - 2021 Nouzový stav od 27022021 104.6k
Vláda ČR - Usnesení číslo 197 - 2021 Omezení nákupy hromadné akce další vzdělávání 147.1k
Vláda ČR - Usnesení číslo 200 - 2021 Činnost škol a školských zařízení 122.1k
eRouška - Infografika 1.1M
Čestné prohlášení opuštění místa trvalého pobytu vzor 358.4k
ČŠI - Doporučení pro školy - organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 164.4k
ÚK - Usnesení krizového štábu - 2021-10-21 199.3k