Žáci oboru Sociální činnost poprvé na praxi
20.9.2016
Ekonomický tým 2016
23.9.2016

Peer programy jsou vrstevnické programy (od studentů ke studentům), které se často úspěšně využívají při prevenci i nápravě sociálně patologických i zdravotních problémů. Nabízíme je základním i středním školám v regionu.

peerPopis

Peer programy jsou vrstevnické programy (od studentů ke studentům), které se často úspěšně využívají při prevenci i nápravě sociálně patologických i zdravotních problémů. Nabízíme je základním i středním školám v regionu.

Pro zkvalitnění programů a z organizačních důvodů budou PEER programy probíhat na Střední zdravotnické škole po předešlé domluvě s kontaktní osobou na konkrétní akci.

 
 

Budoucí sestřičky učí ... Chomutovské noviny, červen 2014Nebojím se poskytnout první pomoc

  • Tento projekt je určen žákům 2. stupně ZŠ
  • Instruktoři, žáci 2. a 3. ročníků SZŠ, naučí žáky jednotlivým krokům, které souvisí s poskytnutím základní pomoci
  • Program zahrnuje aktivní účast cílové populace a má interaktivní charakter
  • Kontakt Mgr. Andrea Kurucová

Každý z nás by měl umět poskytnout první pomoc. Základní pravidla laické první pomoci nejsou složitá, je jen potřeba se s nimi seznámit a hlavně je pravidelně opakovat. Z tohoto důvodu se před několika lety žáci oboru Zdravotnický asistent rozhodli vytvořit pro děti základních škol na Chomutovsku peer program „Nebojím se poskytnout první pomoc“. Jde o interaktivní program, jehož cílem je seznámit žáky 2. stupně základních škol s vybranými základními úkony první pomoci.

Budoucí zdravotníci učili děti první pomoci, Chomutovský deník, listopad 2014

Budoucí zdravotníci

Instruktoři jsou žáci 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent, kteří si připravili pro žáky základních škol modelové situace zaměřené zejména na zástavu krvácení a kardiopulmonální resuscitaci. Budoucí sestřičky naučí žáky zjistit a následně i kontrolovat základní životní funkce. Demonstrují kardiopulmonální resuscitaci, kterou si žáci následně mohou také vyzkoušet na resuscitačním modelu. Dále si žáci uvědomí význam celkového vyšetření zraněného a naučí se jej správně provádět, zopakují si čísla tísňových linek, včetně obsahu tísňového volání. V rámci nácviku zástavy různých typů krvácení se naučí základním šátkovým i obvazovým technikám.

Po několikaletých zkušenostech je nutno dodat, že nespornou výhodou tohoto peer programu je velmi pozitivní odezva ze strany žáků základních škol, kteří velmi dobře reagují na tuto formu „zážitkového“ vrstevnického předávání vědomostí a dovedností.