Netradiční výuka pro dřevařské a stavební obory

Erasmus+ pro učitele
18.10.2021
Návštěva partnerské školy Bray Institute of Further Education v Irsku
19.10.2021
Žáci 2. ročníku oboru truhlář a 3. ročníku oboru tesař a instalatér zažili netradiční výuku v chomutovském muzeu. Navštívili výstavu „Odstíny gotiky“ zaměřenou na stará lidová řemesla a ukázku dobového nábytku. Návštěva muzea byla doplněna poutavým interaktivním výkladem Mgr. Lö​blové Spěváčkové. Žáci sestavovali puzzle, ukázky starých listin a erbů, viděli, jak lze sestavit a rozebrat sochu. Kromě již zmíněné výstavy měli žáci možnost prohlédnout si budovu chomutovské radnice, sklepení a přilehlý kostel sv. Kateřiny. Netradiční výuka žáky zaujala.