Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – EVVO

Technik požární ochrany
27.2.2015
Maturitní ples ZA 4.A a 4.B
2.3.2015

skola-udrzitelneho-rozvoje-2014-2016Škola udržitelného rozvoje 2. stupně na roky 2014-2016

Naše škola je kolektivním členem Klubu ekologické výchovy (KEV). Podle realizovaných ekologických aktivit KEV propůjčuje vybraným školám na tři roky titul Škola udržitelného rozvoje. Po sloučení naší školy  jsme nyní dosáhli na 2. stupeň. K významným ekologickým aktivitám řadíme např. PEER programy pro žáky ZŠ a pro veřejnost, kde se zabýváme prevencí civilizačních chorob, mezilidskými vztahy, aj.

Žáci se pravidelně zúčastňují různých soutěží, např.  Literárně výtvarné soutěže, soutěže Víš, kde žiji?, IUSES, ENERSOL aj. Další zkušenosti získáváme na krajských i celorepublikových ekologických konferencích, dlouhodobě spolupracujeme se středisky ekologické výchovy, třídíme nebezpečné odpady – sbíráme tonery, baterie, zářivky, elektroodpad, dále pak třídíme víčka, plasty a papír. Dlouholetou tradicí se stala finanční podpora Podkrušnohorského zooparku v Chomutově formou adopce zvířat.

SUR_logoPravidelné aktivity

 • spolupráce se střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice
 • spolupráce v rámci projetu IUSES – rozumné nakládání s energiemi ve školách
 • Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s.
 • program Enersol 2012
  • s projekty Enersol 2012,
  • Perspektis 21,
  • Zelený most mezi školou a praxí
  • Naučíme Vás být efektivnější
 • EESA – Evropská cena za šetření energií
 • Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Brontosaurus Krkonoše
 • ČEZ, a. s. akce Klubu Světa energie
 • spolupráce se Společností pro techniku prostředí a Odborná sekce Alternativní zdroje energie ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE)
 • spolupráce s Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ)
 • vědomostní soutěž Národního parku České Švýcarsko
 • adopce zvířat ze Zooparku Chomutov
 • sběr víček z PET lahví
 • zapojení školy do projektu „Recyklohraní“
 • výtvarná a literární soutěž KEV 2014
 • „Víš, kde žiji?“ – soutěž KS UK KEVu
 • zkologická konference KS ÚK KEVu v Mostě – Solární článek
 • ŽEK Praha
  • Solární článek
  • Voda pro život – využití vody v profesích u absolventů naší školy
 • zapojení do projektu Sbírej toner
 • ekologické vzděláván
  • Ekologické centrum Most
  • Báňská záchranná stanice
  • exkurze do lomu – těžba uhlí, limity těžby

Mimořádné a unikátní aktivity

 • účast na projektu Environmentální vzdělání pro život, CZ.1.07/1.1.13/22.0026
 • „Naše bohatství – energie a suroviny chomutovského regionu
 • Středoškolská ekologická konference – krajská, celorepubliková
 • Den zdraví – projektový den, účastní se především žáci ZŠ, veřejnost a členové Asociace Pro Handicap
 • PEER programy – drogová prevence, prevence AIDS, anorexie a bulimie, antikoncepce – přednášky žáků školy pro ZŠ
 • Přednáška odborníků z MZe na téma Bezpečnost potravin, GMO potraviny

Spolupráce s

s dalšími školami v ČR:

 • Podkrušnohorské Gymnázium Most p. o.
 • školy v Krajské skupině KEVu
 • SŠ – COPT Praha, Poděbradská 1/179, Praha 9

se školami v zahraničí:

 • Handwerkskammer Trier, SRN, Karel Kríz, Dipl.-Kaufmann
 • s institucemi zabývajícími se EVVO
 • Ústecký krajský úřad (www.ekoecho.cz), Ekocentrum Chomutov, Člověk v tísni, Arnika, Děti Země, Vesuv, o. s., Ústí nad Labem, Ministerstvo zemědělství

jinými:

 • Magistrát města Chomutova, Technické služby, Státní zdravotní ústav Praha, ÚnL, KEV, Asociace Pro Handicap, Recyklohraní – Asekol, Ecobat, Eko-kom, Společnost KMP (recyklace tonerů), Suroviny Švarc s.r.o.

Škola pořádá akce pro veřejnost

 • Dny otevřených dveří ve škole a ostatních zařízeních
 • Zdraví pro 3. věk – besedy pro seniory
 • Pro ZŠ i SŠ – PEER programy
 • Den zdraví – projektový den, účastní se především žáci ZŠ, veřejnost a členové Asociace Pro Handicap
 • Rodinné zápolení – téma poznej tělo, dej první pomoc, děti s rodiči – soutěžně vzdělávací akce
 • Den bez úrazu
Klub ekologické výchovy, Chomutovský deník, březen 2014

Klub ekologické výchovy, Chomutovský deník, březen 2014

Publicita aktivit ve vztahu k EVVO

 • webový portál školy pravidelně informuje o aktivitách
 • publikace v regionálním tisku – Nástup, Chomutovský deník
 • školní konference – Den psychologie, SOČ, Enersol
 • krajské konference – SEK, SOČ, Enersol