Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – EVVO
27.2.2015
Exkurze do firmy Kebek
3.3.2015

ples zdrávka 2015 (3)

Dne 23. ledna 2015 se konal v Městském divadle v Chomutově maturitní ples tříd ZA 4.A a ZA 4.B, oboru Zdravotnický asistent. Vše propuklo po celodenní přípravě ve 20 hodin. Kam jste se jen podívali, dýchalo na Vás téma plesu „Country“. Hosté a kantoři byli usazeni na svá místa a celý ples byl zahájen maturitními klipy. Mile nás překvapilo, že naše pozvání přijal i primátor města Chomutova pan Mgr. Jan Mareš. Následovalo společné předtančení obou tříd, jež sklidilo obrovský potlesk a jásot. Jeho autorkou byla Tereza Kvasnovská. O program se postarali nejprve Nikča s Baily a jejich Dogdancing, poté malé moderní gymnastky pod vedením Mgr. Lenky Protivové a na závěr bubenické vystoupení chlapecké skupiny OKLEP.

Po těchto vystoupeních se mohlo přistoupit ke slavnostnímu nástupu maturantů a k ošerpování. Nastupovaly slečny ve skvostných šatech a mladí pánové v elegantních oblecích. Ošerpovány byly i obě třídní učitelky – Ing. Stanislava Černá a Mgr. Helena Remišová a také ročníková učitelka ZA 4.A Mgr. Monika Pouzarová. Při šerpování se maturanti uvolnili a nastupovali s tím, že do své prezentace dali své „já“. S květinou v ruce a úsměvem na rtech ochotně zapózovali jako profesionálové do kamery i pro fotografa.

Po proslovu studentů a ředitelky PaedDr. Soni Valuškové, primátora Mgr. Jana Mareše a Mgr. Evy Čížkové, zazpívala studentskou hymnu Gaudeamus  Mgr. Ivana Ignatová.

Úvodním tancem maturantů s učiteli a následně s rodiči se rozproudilo taneční veselí. Celým večerem provázela kapela Cactus, která za maturanty přijela až z Ostravy. Všichni hosté si užívali volnou zábavu na parketě i mimo něj.

Do programu maturitního plesu byla zařazena dražba obrázků pana Miroslava Schneidera, který je zdravotně handicapovaný a se školou dlouhodobě spolupracuje. (Peníze z dražby budou panu Schneiderovi předány dne 27. února 2015, kdy s ním na pracovišti zdravotnické školy proběhne beseda).

Půlnoční odšerpování bylo nádhernou záležitostí. Maturanti i učitelky dali průchod emocím a každý si uvědomil, že maturita mu opravdu dýchá na záda. Byl slyšet veselý jásot a šťastný smích, ale byly vidět i slzičky štěstí. V zákulisí mezitím čekalo pěkně nazdobené, vyuzené selátko, které se vydražilo za 1500 Kč.

ples zdrávka 2015 (6)Poslední částí programu bylo popůlnoční překvapení v podání Milana Dzuriaka, Vladyslava Kerchy, Štěpána Panninga a Miroslava Mojzese – baletní vystoupení Labutí jezero. Třídní učitelka Mgr. Helena Remišová připravila maturantům překvapení a zahrála si na Černou labuť. Svůdný tanec maturantů, jež překvapivě navázal na baletní vystoupení a do kterého byly vtaženy všechny maturantky, doslova „rozdováděl“ celý sál a dal na chvíli zapomenout na to, že teď již nastanou večery strávené nad knihou, abychom co nejlépe odmaturovali a na svůj maturitní ples jsme mohli vzpomínat s radostí a nostalgií po celý život.