Třídní schůzky
21.10.2013
Chraňme své životní prostředí
24.10.2013

Již tradičně se žáci naší školy zúčastňují akce Daruj krev. Tentokrát to bylo 22. 10. 2013 opět na transfuzní stanici nemocnice s poliklinikou v Chomutově. Cennou tekutinu darovali žáci studijních oborů Strojník požární techniky a Bezpečnost a ochrana obyvatel a pedagogičtí pracovníci. Někteří ze žáků a učitelů jsou zároveň členy Sboru dobrovolných hasičů při ESOZ Chomutov.

Informace pro nové dárce

Darovat krev nebo kostní dřeň můžete i vy. Noví dárci krve nebo zájemci o registr kostní dřeně získají informace v evidenci dárců krve přímo na místě nebo na tel. +420 474 447 647, Po – Pá od 7:00 do 14:30 hod.

Další odkazy

Český červený kříž

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP