Darování krve 2013
23.10.2013
Učitelé odborného výcviku oslavili státní svátek prací
30.10.2013

lípa srdčitáMezinárodní den stromů

Vychovávat žáky ke kladnému vztahu k životnímu prostředí patří ke klíčovým otázkám našeho vzdělávacího systému. Dobrým příkladem byla akce při příležitosti Mezinárodního dne stromů, který připadá na 18. října.

Žáci pracoviště Obchodní akademie, třídy 4.OA, pod vedením svého třídního učitele Mgr. Josefa Vejlupka, společně vysadili v areálu pracoviště obchodní akademie malou lípu srdčitou. Je potěšitelné, že žákům není lhostejná myšlenka ochrany přírody a zajímají se o to, jak bude vypadat okolí školy i za několik let.

Doufejme, že z maličkého stromu vyroste mohutná lípa, která daruje do ovzduší životadárný kyslík a která tu po žácích zůstane na památku.