Slavnostní předání výučních listů

Prezentace umění kyusho na Pedagogické fakultě UJEP
22.9.2021
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY
11.10.2021

Dne 22.9.2021 jsme se setkali v krásném sklepení pod starobylou radnicí na náměstí 1. máje a to za účelem předání výučních listů v oboru Elektrikář. Výuční listy byly předány jak žákům oboru Mechanik elektronických zařízení, kteří úspěšně složili závěrečné zkoušky v rámci ověřování LO+H, ale i absolventům úplné profesní kvalifikace Elektrikář.
Všem velice blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.