Prezentace umění kyusho na Pedagogické fakultě UJEP

Sportovně turistický kurz na Obchodní akademii
22.9.2021
Slavnostní předání výučních listů
25.9.2021

V minulém týdnu se žák naší školy Pavel Milec zúčastnil odborné prezentace umění Kyusho na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Seminář se pod vedením Marka Kowalského, učitele naší školy, konal v rámci největší tělocvikářské akce v našem kraji Tělo Ústí 2021, kde bylo přítomno více než šest desítek pedagogů z celé České republiky. Cílem tohoto semináře byla prezentace technik kyusho jako inspirace k následnému využití pro pedagogy v hodinách tělesné výchovy v rámci výuky úpolových sportů a relaxačních cvičení. Pedagogové se učili aplikovat základní sebeobranné techniky, které svým obsahem lze realizovat v hodinách tělesné výchovy. Náplní činností byl také nácvik relaxačních a masážních technik, které lze uplatňovat nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v rámci nejrůznějších sportovních a pobytových kurzů. Seminář dále pokračoval přednáškami na jednotlivá témata související se sportem a tělesnou kulturou. Celá akce se u pedagogů shledala s velkým úspěchem.  Odnesli si především poznatky týkající se nových trendů při výuce tělesné výchovy a vyměnili si také důležité postřehy a zkušenosti.